Zářivky mohou mít i velmi zajímavé tvary


Kruhové zářivky jsou netradiÄním typem osvÄ›tlení, které je vÅ¡ak stále oblíbenÄ›jší. Může za to nejenom netradiÄní tvar, ale také možnosti uplatnÄ›ní, které je velmi bohaté. StaÄí se podívat na aplikace v domácnosti, ale také tÅ™eba v kancelářích nebo v různých odvÄ›tvích průmyslu. PrávÄ› vÅ¡ude tam najde tohle osvÄ›tlení své uplatnÄ›ní, a proto jej neváhejte objevit i vy.
světlo inovace

Pro někoho klasické, pro někoho nevšední

Lidé jsou zvyklí na typicky rovné zářivky, a když pak vidí ty kruhové, nestaÄí se divit tomu, co to je zaÄ. pÅ™itom nejde o nic pÅ™evratného, jen o jiný tvar, který pÅ™itom bájeÄnÄ› koresponduje s uplatnÄ›ním, které tohle osvÄ›tlení nabízí. Pokud vás napadá hned nÄ›kolik příležitostí, kdy byste kruhovou zářivku mohli využít, pak si neváhejte nÄ›jaký kus tohoto osvÄ›tlení koupit. Jedná se o investici, která pro vás bude opravdu příjemná, byÅ¥ zainvestujete více než v případÄ› klasického typu.
designovou lampu

Využijte tohle osvětlení naplno

A proÄ byste vůbec mÄ›li do tohoto typu svítidla zainvestovat? Jaké výhody oproti klasickému osvÄ›tlení vám může nabídnout? Inu, nejvÄ›tší výhodou bude pÅ™edevším možnost svítit vÅ¡emi smÄ›ry, bez tvorby jakéhokoliv stínu. To znamená, že nebudete muset Å™eÅ¡it nÄ›jaké dosvÄ›cování zbývajících prostor, které by pÅ™i použití klasického rovného tvaru zůstaly tmavé. Další výhodou je urÄitÄ› možnost dosažení vysoké efektivity. Nebudete totiž muset používat vícero kusů zdrojů svÄ›tla, ale bude vám staÄit pouze jeden, a to tento.

Jaké další důvody pro investici můžete mít?

– Velmi příznivá pořizovací cena

– Bohatý sortiment jednotlivých výkonů

– Možnost instalace na takřka jakékoliv místo

– Efektivní distribuce světla v místnosti

Jedná se o výhody, které dokáže využít snad každý, kdo pÅ™ijde na kloub tomu, proÄ je tohle svÄ›tlo vůbec na svÄ›tÄ›. Pokud se o to budete snažit i vy, pak si poÅ™iÄte klasickou variantu tohoto osvÄ›tlení a poznejte jej, jak to jenom půjde.