Co bychom měli vědět před zakoupením led žárovky e27


Krytí IP

Vůbec tím prvním, v Äem musíme mít jasno, je místo, kam žárovku osadit. Jde totiž o to, že ty, co jsou urÄené pro exteriéry, výrobci opatÅ™ují odliÅ¡ným krytím, odolným vůÄi vlhkosti, vodÄ›, prachovým Äástem a UV záření. VÅ¡echna svítidla se oznaÄují parametrem IP, což je zkratka anglických slov International Protection. Pro vnitÅ™ní použití postaÄí vÄ›tÅ¡inou index IP 22, tedy k běžnému svícení v obývacím pokoji, na chodbách apod. IP 44 se doporuÄuje instalovat v koupelnách nebo v kuchyních, kde panuje vyšší atmosférická vlhkost, a pro venkovní prostÅ™edí jsou vhodná krytí IP 65.

eko žárovka

Osvětlovací úhel

PomÄ›rnÄ› opomíjenou skuteÄností bývá volba nevhodného osvÄ›tlovacího kuželu. MÄ›li bychom mít pÅ™edem jasno, zda vyžadujeme plný osvit pod úhlem 360 stupňů, anebo nám bude staÄit menší. Pro centrální osvÄ›tlení musíme volit žárovky kulaté, které osvÄ›tlují prostor ze vÅ¡ech stran. Jestliže má tvar válce (napÅ™. nÄ›které kompaktní zářivky), bude osvÄ›tlovat prostor pouze do stran, nikoli pÅ™ed sebou. S podobnou situací se setkáváme u LED reflektorů, jejichž úhel osvitu je pomÄ›rnÄ› ostrý, tedy úzký.
Ve finále tedy volba padne u nasvícení malé skříňky malý reflektor svítící pod úhlem 10 stupňů, pro Äást podlahy a kolmých stÄ›n staÄí LED diodové žárovky s úhlem osvitu 60 stupňů.

lampa

Světelný tok

Dalším hlediskem, které nás bude zajímat, je intenzita osvÄ›tlení, tedy svÄ›telný tok. Problém nastává ve chvíli, kdy si uvÄ›domíme, že vÄ›tÅ¡ina lidí, zejména ti starší, mají zažité staré vláknové žárovky a v nich se orientují velmi dobÅ™e, ovÅ¡em u moderních polovodiÄových žárovek mají problém urÄit, která je kam vhodná.
Srovnání vláknových žárovek a LED žárovek je následující: Vláknová 40 W odpovídá led žárovce e27 o příkonu 7 W, 60 W je srovnatelná s 9 W, 75 W je stejná jako 11 W a 100 W odpovídá diodovému světlu 15 W.