Výběr autožárovky


Výměna
Tohle téma není vždy jednoznaÄné, protože každé auto to má jinak, a proto vezmÄ›te do ruky příruÄku Äi se podívejte na internet, pokud jste jeÅ¡tÄ› danou žárovku nikdy nemÄ›nili, protože si tím uÅ¡etříte spoustu Äasu a námahy, což se samozÅ™ejmÄ› vždy hodí. OvÅ¡em nÄ›které zejména vysokotlaké výbojky radÄ›ji neměňte, protože zde pÅ™i poÅ¡kození Äi pádu hrozí velmi závažná zranÄ›ní, a to není nic příjemného, protože se stÅ™epy rozletí vÅ¡ude možnÄ›. Ale to u klasické autožárovky samozÅ™ejmÄ› nehrozí. Objímka má urÄitý tvar a k ní musí být správný protikus. Tím je zde samozÅ™ejmÄ› patice, takže pÅ™i výbÄ›ru žárovky se ujistÄ›te o jejím typu.Mercedes svÄ›tlomet
Parametry
Hned prvním parametrem je svÄ›telný tok, jenž nám zjednoduÅ¡enÄ› Å™eÄeno udává, jak moc bude žárovka svítit. Zlatým stÅ™ed je nÄ›kde okolo 1450 lumenů, protože takto svítí produkt akorát. Pokud bude tato hodnota příliÅ¡ nízká, tak neuvidíte dobÅ™e na cestu. OvÅ¡em v opaÄném případÄ› budete oslňovat ostatní Å™idiÄe. RozhodnÄ› nepÅ™ekraÄujte příkon 55 W, protože zde je hranice daná zákonem na naÅ¡em území. Také si dejte pozor na barvu, protože pravidla netolerují jinou než bílou barvu, ovÅ¡em lehký nádech modré neuÅ¡kodí. UrÄitÄ› nakupujte výrobky s homologací, abyste mÄ›li záruku kvality a životnosti.klasický svÄ›tlomet
Kvalita
Nejdříve si musíme tyto výrobky rozdÄ›lit na dvÄ› kategorie, protože technologie se v průbÄ›hu let o nÄ›co zmÄ›nila. Prvním typem je H4, což je už starší typ, ovÅ¡em dnes se používají nejÄastÄ›ji výrobky typu H7, protože ty mají už jen jedno vlákno oproti dvÄ›ma. Vždy je potÅ™eba kupovat výrobky od osvÄ›dÄeného výrobce tak, aby nám co nejdéle vydrželi. Velice známým a uživateli oblíbeným výrobcem je u nás Osram, protože vyrábí své produkty ve Å¡piÄkové kvalitÄ›. VýbÄ›r tÄ›chto autožárovek je opravdu Å¡iroký, takže si už jen vybrat tu správnou. To není vůbec nic složitého, protože staÄí znát jen typ své stávající.