Výhodnější svícení


Každý motorista ví, že autíÄko potÅ™ebuje péÄi. A také se i pÅ™es tuto veÅ¡kerou zmínÄ›nou může jednou stát, že nÄ›co není v pořádku. NÄ›co je Å¡patnÄ› a zpravidla se to stane v té nejnevhodnÄ›jší chvíli. Říká se tomu u smůla.
Modelová situace. Je tma jako v ranci a Å™idiÄ jede neznámou krajinou. NÄ›kde mezi mÄ›sty, ale ne na hlavní silnici. A vtom mu zhasnou svÄ›tla. Jen tak, protože se jim prostÄ› chce. Pokud Å™idiÄ nejel jako šílenec, v poklidu to ubrzdí. A bude nucen zjistit co a jak. Nu, a Å™eknÄ›me, že prostÄ› jen odeÅ¡ly žárovky v reflektorech jeho vozu. Co s tím? VymÄ›ní je.Svítící svÄ›tla
A zde je jádro pudla. Už pÅ™i výbÄ›ru záložních žárovek je tÅ™eba zpozornÄ›t a otázat se na tak zvané ledky Äili správnÄ› LED žárovky.
Tyto totiž mají oproti klasickým nÄ›jaké výhody a není jich málo. Nejprve si ovÅ¡em musí každý Å™idiÄ ověřit, jaké žárovky vlastnÄ› potÅ™ebuje. Jsou halogenové, xenonové a LED. Jak známo, mÄ›nit halogeny za xenony není zrovna zdraví prospěšné, a proto se budeme vÄ›novat právÄ› tomu poslednímu typu.
Dle údajů výrobců jsou jednoznaÄnÄ› ménÄ› nároÄné na příjem energie. A také mají o hodnÄ› lepší a delší životnost oproti klasice. NeÅ¡kodí jim Äasté vypínání a zapínání, jednoduÅ¡e proto, že nemají tak zvané žhavící vlákno, které je u vÄ›tÅ¡iny klasický typů a může se pÅ™i Äastém vypínání a zapínání pÅ™epálit. LidovÄ› se tomu říká, že žárovka shoÅ™ela.SvÄ›tlo automobilu
Má lepší efektivnější výkon ve svítivosti. Zde bychom se museli zabývat tím, co je to lumen a jeho hodnotami, a tak to prostě necháme tak, že prostě více svítí Jejich světlo je lepší a ostřejší, lze-li to tak nazvat oproti běžnému zdroji.
Dalších výhod je samozÅ™ejmÄ› více, ale ty již nejsou tak moc důležité. A mimochodem, Å™idiÄi jistÄ› vÄ›dí, že mít s sebou náhradní žárovky je dobré nejen pro nÄ›, ale že to také patří do povinné výbavy. Tak pozor.