Žárovka H4 musí mít předepsané parametry příkonu, napětí a světelného toku


PříruÄka k vozidlu každému Å™idiÄi napoví, jaký typ autožárovek do svÄ›tlometů patří. NaznaÄuje hodnotu příkonu (pro žárovky H7 je to 55 W a pro starší dvouvláknové žárovky H4 je příkon 60 W). NapÄ›tí je pro osobní i nákladní automobily standardní, tedy 24 V pro nákladní a 12 V pro osobní vozidla. V manuálu se také doÄtete oznaÄení patice (to nesmíte poplést, protože se vÅ¡echny typy patic od sebe liší a nelze je vzájemnÄ› kombinovat). Tím výÄet hodnot pro výmÄ›nu autožárovek do pÅ™edních svÄ›tlometů konÄí a vÅ¡e ostatní již záleží na majiteli vozidla, pro jaký typ svÄ›telného zdroje se rozhodne.veÄerní provoz na okraji mÄ›sta
Na výbÄ›r jsou tÅ™i základní možnosti. BuÄ zvolíte běžný standard, od nÄ›hož můžete oÄekávat pouze teplý bílý odstín svÄ›tla a žádný výrazný osvit jízdního pruhu. Anebo si vyberete typ s prodlouženou životností, který sice svítí jako standardní žárovka, ale vydrží ve svÄ›tlometu i déle než pÄ›t let. TÅ™etí možností je žárovka vydávající více svÄ›tla a pro Å™idiÄe příjemnÄ›jší barevný odstín bílého svÄ›tla (neutrální bílou 4200 K), ale na úkor doby provozu.

Sledujte hodnotu světelného toku

Výrobci svÄ›telných zdrojů by dokázali nabídnout do prodeje žárovku, jejíž výkon bude obrovský, ale takový výrobek by nebylo možné umístit do běžného provozu na víceproudé komunikaci. Tyto extrémnÄ› výkonné halogenové žárovky se používají do vozidel na závodních okruzích nebo v terénu mimo běžný silniÄní provoz, anebo v leteckém průmyslu pro osvÄ›tlování vzletových a pÅ™istávacích drah a pro poziÄní svÄ›tla nÄ›kterých letadel.mÄ›stský veÄerní provoz
Žárovka pro provoz na veÅ™ejných komunikacích nesmí výraznÄ› pÅ™esahovat maximální povolený limit 1500 lumen. Budete-li se rozhodovat pÅ™i nákupu autožárovek mezi nÄ›kterým znaÄkovým výrobcem, máte takříkajíc záruku, že bude svÄ›telný tok v povolené toleranci, tedy že nebude ani příliÅ¡ vysoký, aby oslňoval Å™idiÄe v protismÄ›ru, ani příliÅ¡ nízký, kdy pÅ™ed sebe pořádnÄ› neuvidíte.