Co rozhoduje při nákupu LED žárovky


O nákupu zdrojů svÄ›tla rozhoduje celá Å™ada faktorů. Pro každého z nás je důležité nÄ›co jiného, nÄ›kdo upÅ™ednostní odstín svÄ›tla, pro jiného je podstatná možnost plynulé regulace (stmívání), další zájemce se orientuje na tvar a velikost svítidla atd. Ale vÅ¡echny zákazníky zajímá pÅ™edevším cena výrobků, a jak dlouho nám budou sloužit bez poruchy, a kolik Äasu, energie a financí tím pádem budeme muset vložit do jejich výmÄ›ny.dva reflektory se žárovkami.jpg

Životnost a cena rozhodují

S nástupem kompaktních zářivek v 90. letech se na naÅ¡em trhu usídlovala možnost výrazné úspory elektrické energie. ZaÄaly se vyrábÄ›t i domácí spotÅ™ebiÄe s nižší spotÅ™ebou a vznikla také myÅ¡lenka vytvářet tzv. energetické Å¡títky. Kompaktní zářivky byly tím prvním pÅ™edvojem ke snižování výdajů za energie, také proto se jim říkalo lidovÄ› „úsporky“.
SouběžnÄ› s nimi se vývoj ubíral i cestou elektroniky – polovodiÄových LED diod – a vÄ›dci si vytyÄili jasný cíl – vytvoÅ™it první prototyp umÄ›lého LED diodového zdroje, který vyzaÅ™uje pÅ™irozené spektrum bílého svÄ›tla (bílá je smÄ›sí vÅ¡ech odstínů barev). Nakonec se podaÅ™ilo snížit výrobní náklady natolik, že ceny LED žárovek válcují ceny „úsporek“ a pÅ™edÄí je i v délce životnosti. Ta se již dnes dostala za hranici 100 tisíce hodin, což z tÄ›chto výrobků vytváří ekonomicky nepÅ™ekonatelný zdroj umÄ›lého osvÄ›tlení. Náklady na výmÄ›nu takové žárovky jsou pak v Äasovém horizontu let až desítek let doslova zanedbatelné. nerezový závÄ›sný lustr.jpg

Podstatné je i zdravotní hledisko

NemÄ›li bychom také zapomínat na ochranu naÅ¡eho zdraví. Je sice málo pravdÄ›podobné, že se v každé domácnosti podaří roztříštit alespoň jednu kompaktní Äi lineární zářivku, ale tuto událost plnÄ› vylouÄit nelze a máme pak „o zábavu postaráno“. VÅ¡ude kolem spousta velmi ostrých stÅ™epů a mezi nimi drobné ÄásteÄky rtuti. S LED žárovkou se tohle nemůže stát, ta má baňku vyrobenou z plastu, který jen pÅ™i úderu praskne, takže žádné sklo a také žádná rtuÅ¥.