LED halogeny jak je známe i neznáme


Vyšší provozní teplota– průchodem elektrického proudu a vznikajícím odporem v nÄ›kterých spotÅ™ebiÄích vzniká tepelná energie. Výjimkou není ani osvÄ›tlovací technika a typickým příkladem je vláknová žárovka, známá již téměř půl druhého století. K zahřívání v průbÄ›hu svícení dochází i u kompaktních zářivek, a dokonce i u LED diod. Jejich ohÅ™ev je vÅ¡ak nepatrný ve srovnání právÄ› se zmiňovanými žárovkami, zde se totiž pÅ™eměňuje elektrická energie přímo na svÄ›tlo mnohem efektivnÄ›jším způsobem. Jeden příklad za vÅ¡echny: Žárovka s wolframovým vláknem o příkonu 60 W vyzaÅ™uje svÄ›telný tok pÅ™ibližnÄ› 600 lumen. Stejný svÄ›telný tok vÅ¡ak vyzaÅ™uje i LED diodová žárovka, která vÅ¡ak k tomu potÅ™ebuje pouze 8 W elektrické energie.

halogen

SvÄ›telný tok– technologie výkonných Äipů pro polovodiÄovou osvÄ›tlovací techniku je dnes již na takové úrovni, že ji lze bezpeÄnÄ› využít jako náhradu výkonných zdrojů halogenidových a sodíkových výbojek. PÅ™itom jeÅ¡tÄ› pÅ™ed nÄ›kolika lety nebyly sodíkové výbojky v tomto smÄ›ru pÅ™ekonány. SvÄ›telný tok je tak vysoký, že s nimi lze operovat v oblasti veÅ™ejného osvÄ›tlení, osvÄ›tlování sportoviÅ¡Å¥ a historických památek nebo moderních budov. Důležitou roli v tomto smÄ›ru hrají kromÄ› výkonu i teplota chromatiÄnosti a index podání barev.

reflektor

Barva svÄ›tla reflektorů– zejména v souvislosti s osvÄ›tlováním fasád památkových objektů se objevuje polemika nad vhodnou barvou svÄ›tla. Nejde vÅ¡ak o barvu samotných diod, které mohou vytvářet syté odstíny barev od Äervené pÅ™es žlutou, zelenou až k modré. Jde o bílé svÄ›tlo v různých modifikacích, které vytváří dojem tepla a útulnosti, nebo naopak chladné výraznosti. Tam, kde chceme docílit co nejvÄ›rohodnÄ›jšího zobrazení budovy, volíme u LED halogenů chladnou barvu denního bílého svÄ›tla o teplotÄ› chromatiÄnosti vyšší než 5000 K. Naopak důraz na rustikální styl, zvýraznÄ›ní kamenných staveb, majestátnost stÅ™edovÄ›kých renesanÄních fasád, arkýřů, gotických kleneb, portálů, tympanonů a průÄelí, tam bychom mÄ›li radÄ›ji sáhnout po teplém odstínu s teplotou nižší než 3300 K.