I na zásuvkách a vypínačích záleží


Když ÄlovÄ›k bydlí v typizovaném panelákovém bytÄ› nebo v tu ménÄ› a tu více starém rodinném domku, nejednou mu to vůbec nepÅ™ijde na mysl. Jak vlastnÄ› neesteticky vypadají takové vypínaÄe a zásuvky, které mu do toho bytu Äi domu pÅ™ed lety namontovali a on s nimi strávil nejednou i úctyhodnou Å™adu let.
Ve starším zařízení podobné elektroinstalaÄní prvky lehce splynou a nikdo už je tam tak vlastnÄ› ani nevnímá. PÅ™ijde k vypínaÄi a rutinnÄ› ho stiskne, pÅ™ijde k zásuvce a automaticky do ní zasune šňůru a svÄ›tlo svítí a přístroje fungují. A to ostatní je tak jaksi vedlejší.

trojzásuvka

Jenže když si pak takový ÄlovÄ›k svůj domov vylepší, zmodernizuje, prostÄ› uÄiní vÅ¡e pro to, aby to tam mÄ›l krásné, najednou zaÄnou staré zásuvky a vypínaÄe vadit. Protože s tou krásou kolem jednoduÅ¡e neladí. A vzhledem k tomu, že se podobná zařízení zpravidla používají dnes a dennÄ›, nelze je nÄ›Äím jednoduÅ¡e zakrýt nebo pÅ™ed nÄ› dejme tomu postavit skříň, aby na nÄ› nebylo vidÄ›t.

A co s tím teÄ?
Pokud ÄlovÄ›k nechce, aby bylo tÄ›mito prvky dnes a dennÄ› zraňováno jeho estetické cítÄ›ní, nezbývá nic jiného, než se poohlédnout po nÄ›Äem lepším. Nejlépe po . A to proto, že se jedná o elektroinstalaÄní prvky, které pocházejí od jedné ze svÄ›tových Å¡piÄek SCHNEIDER ELECTRIC a tím jsou logicky nÄ›Äím lepším než to, co se běžnÄ› prodává v obchodech.

socket

Tyto prvky se vyznaÄují tím, že mají tÅ™eba jednotné modulární strojky, ovÅ¡em k nim celou Å™adu barevných a designových provedení. Takže si z nich lze daleko snáze vybírat to pravé, zejména vezmeme-li jeÅ¡tÄ› v potaz, jak Å¡iroké a jak variabilní vzhledem k užívání systému modulů portfolio zmiňovaných strojků je.
Takže si tu každý hravÄ› vybere to, co barvou nebo barevnou kombinací, respektive designem nejlépe odpovídá jeho potÅ™ebám. A když se tímto nahradí staré zásuvky a vypínaÄe, je domov rázem dokonalý do posledního detailu.