Unica aneb produktová řada pro každého


Schneider Unica pÅ™edstavuje velmi zajímavou kolekci elektroinstalaÄních prvků, které jsou uzpůsobeny nejenom pro domácnosti, ale pro kanceláře a vÅ¡emožné další interiéry. AÅ¥ už chcete pomocí elektroinstalaÄních prvků vylepÅ¡it vzhled nebo funkci své domácnosti, urÄitÄ› vám pÅ™ijde vhod dostateÄnÄ› bohatý sortiment se vÅ¡emi možnými produkty. Jaké typy produktů najdete v produktové Å™adÄ› Schneider Unica?
žárovnka u zásuvky.jpg
– VypínaÄe – pro osvÄ›tlení nebo tÅ™eba ovládání žaluzií a rolet
– Zásuvky – klasické i specializované, například do dílen
– SpínaÄe – vhodné pro ovládání osvÄ›tlení nebo pro další úkony
– RámeÄky – pro případ, kdybyste mÄ›li zájem o stavbu například zásuvky na míru
DopÅ™ejte své domácnosti kvalitní elektroinstalaÄní prvky a neváhejte důvěřovat osvÄ›dÄené znaÄce, která vás svými produkty opravdu nadchne. Není to pÅ™itom jenom o vzhledu, neboŤ ten je u elektroinstalaÄních prvků až druhotný. Je to hlavnÄ› o funkci, která je navržna tak, aby jak elektrotechnici, tak samotní uživatelé nemÄ›li s tÄ›mito prvky problémy. Problémů pÅ™itom může nastat skuteÄnÄ› mnoho. Od tÄ›ch montážních, až po ty uživateslké. PÅ™eci jenom i taková zásuvka je svým způsobem velmi důležitý prostÅ™edek každé domácnosti, a proto by se mÄ›lo jednat o velmi kvalitní prvek.
prodlužovací kabel.png

Pro spokojenost ve všech ohledech

Ano, můžete nakupovat tyto prvky v supermarketech nebo tÅ™eba v různých levných obchodech. Kde vÅ¡ak vezmete jistotu, že v případÄ› jakékoliv nehody vám tÅ™eba zásuvka neshoří? PrávÄ› to může být velký problém, neboÅ¥ elektroinstalaÄní prvky musí být vyrobeny z nehoÅ™lavých materiálů. Kdo vám vÅ¡ak tohle zajistí, až budete tyto souÄásti každé místnosti nakupovat v levném obchodÄ› se vším možným? Je proto důležité u nákupu pÅ™emýšlet a snažit se vybírat tak, aby to pro vaÅ¡i domácnost bylo opravdu přínosné. Proto zabrouzdejte do sortimentu a využijte bohaté možnosti ke své plné radosti.