Spát či nespát?


Do životního stylu neodmyslitelnÄ› patří spánek. Znakem dneÅ¡ní doby je právÄ› to, že spousta z nás spánkovou deprivací trpí. BěžnÄ› se říká, že by dospÄ›lý ÄlovÄ›k mÄ›l spát 6-8 hodin minimálnÄ›, nejlépe ale 8-10. U dÄ›tí je to jeÅ¡tÄ› vÄ›tší Äíslo, jelikož jejich organismus je mimo jiné namáhán růstem a vyvíjením. Spánek by mÄ›l být klidný a niÄím neruÅ¡ený. To znamená, že pro spánek byste si mÄ›ly najít klidný kout, kde Vás nebude obtěžovat ani svÄ›tlo a ani hluk. Mezi nepříjemné pÅ™estávky bÄ›hem spánku patří také jiné důvody, které Vás mohou nutit vstát. Typické je to pro muže stÅ™edního vÄ›ku. I pÅ™estávky na moÄení může kvalitu spánku výraznÄ› naruÅ¡it.

manželská postel

KromÄ› toho existuje i plno jiných diagnóz, které spánek znehodnocují. PomÄ›rnÄ› Äastá je například spánková apnoe. Ta se objevuje hlavnÄ› u starších mužů a celkovÄ› predisponovaných jedinců. Predispozicí je vyšší tÄ›lesná hmotnost a krátký krk. Ve spánku, kdy ochabnou svaly držící hltan dojde k uzavÅ™ení nosohltanu, takže se vlastnÄ› jedná o pár vteÅ™in, kdy se nemůžete nadechnout. Nedostatek kyslíku Vás následnÄ› může kompletnÄ› probudit nebo zapříÄinit pouze VaÅ¡e pÅ™etoÄení do příznivÄ›jší polohy. PÅ™es den se pak objevují nepříjemné pocity únavy, jelikož Váš spánek je naruÅ¡ovaný a nemůže být dostateÄnÄ› hluboký pro kvalitní odpoÄinek.

kvalitní spánek

KonÄenou diagnózu spánkové apnoe Vám mohou sdÄ›lit lékaÅ™i na oddÄ›lení spánkové medicíny, která v nÄ›kterých nemocnicích spadá pod patronát plicních oddÄ›lení. Pravidlem je, že zde strávíte noc napojeni na různých přístrojích, které bÄ›hem noci snímají hloubku spánku, tepovou a dechovou frekvenci, okysliÄení krve a mnoho dalších jiných parametrů. Apnoe se následnÄ› Å™eší buÄ operaÄním zákrokem, který má pÅ™izpůsobit anatomii dýchacích cest. Nebo domů dostanete urÄitý dechový přístroj, který Vám pÅ™i spánku bude pomáhat dýchat.