LED PANELY nejen v průmyslových stavbách


Hlavním problémem pÅ™i vývoji LED technologie pro běžné používání způsobila modrá barva. Trvalo velice dlouho, než se podaÅ™ilo vyvinout LED svÄ›tlo modré barvy, které bylo potÅ™eba pro aplikaci LED technologie do osvÄ›tlovacích prvků. SložitÄ› vznikalo i bílé LED svÄ›tlo, které je tvoÅ™eno smícháním základních barev svÄ›telného spektra. ElektroluminiscenÄní dioda svítí jednobarevnÄ›, a tak zpoÄátku musela bílá svÄ›tla obsahovat nÄ›kolik diod. Problémy už byly naÅ¡tÄ›stí pro nás spotÅ™ebitele odstranÄ›ny a souÄasné diody mají polovodiÄový Äip, který je spojený s luminoforem, což je látka, která pohlcuje jeden typ svÄ›tla a vyzaÅ™uje jiný, který jsme schopni vidÄ›t.

abstraktní osvětlení

LED osvÄ›tlení už zdaleka není záležitostí komerÄních a výrobních prostor, ale velice rychle si naÅ¡lo cestu do naÅ¡ich domácností. A LED technologii máme i ve velkoploÅ¡ných obrazovkách a v displejích z tekutých krystalů.

LED osvětlení

Jedním z mnoha druhů osvÄ›tlení jsou led panely, které původnÄ› byly urÄeny k nahrazení starých typů zářivek v továrnách, skladech, obchodech a kancelářích. Díky svým vynikajícím vlastnostem, jako je dlouhá životnost bez údržby, vysoká svítivost a bezkonkurenÄnÄ› nízká spotÅ™eba energie se LED panely rychle zabydlely i v běžných domácnostech, a to nejen v prostorách jako jsou dílny, sklepy, chodby, komory atd., ale staly se zajímavým architektonickým prvkem v obytných prostorách, kde se s panely dá velice dobÅ™e pracovat pro jejich způsob, jak mohou být instalovány.

I jeden z nejjednodušších typů LED panelu nabízí několik způsobů montáže. Osvětlení může být použito jako závěsné, za pomoci jednoduchého příslušenství, anebo jej lze použít jako svítidlo přisazené nebo vestavěné do minerálního podhledu. Naprosto dokonalá je i možnost zapojení osvětlení s možností bezdrátového Bluetooth ovládání. Uživatelé také velice dobře oceňují možnost stmívání osvětlení.