Zázrak do domácností


Uplynulo hodnÄ› let od doby, kdy se zavedla elektÅ™ina do domů. Také se hodnÄ› zmÄ›nila celá technologie a v podstatÄ› i závislost na tomto systému. Jenom pÅ™edstava kolik se vyrobilo vypínaÄů a zásuvek, které stojí jen kousek od propojení proudu k naÅ¡im spotÅ™ebiÄům. O tom by mohl vyprávÄ›t nejen výrobce takovýchto komponentů. V dneÅ¡ní dobÄ› máme k dispozici tak Å¡iroký výbÄ›r, že obÄas i zrak pÅ™echází. Vybírat si lze nejen z tvaru, který by se nám nejvíce hodil nebo líbil, ale i z různých barevných provedení. Poté již pohled na tak zdánlivou vÄ›c se také v mnohém mÄ›ní. Na druhou stranu ani instalace není nijak složitá, když nám výrobce pÅ™ipraví jednoduchou cestu k zapojení, aÄkoliv je pravdou, že mnohdy bude lepší toto nechat na specialistech. To nám ale nebrání ve výbÄ›ru a nakoupení jednotných strojků, například si vÅ¡e můžeme pořídit z produktové Å™ady UNICA basic. Za znaÄkou stojí samozÅ™ejmÄ› jeden z nejpÅ™ednÄ›jších výrobců elektronických zařízení.

zásuvka

Nabídka produktů je skuteÄnÄ› velká.
VypínaÄe:
– jednopólový s orientaÄní barevnou kontrolkou nebo i bez ní
– střídavý, opÄ›t v nabídce s kontrolkou nebo bez a navíc si lze vybrat se Å¡irokého klasického provedení nebo úzkého
– křížový, kontrolka je znovu v nabídce
– sériový, případnÄ› další jako ovládací, žaluziový a podobnÄ›
– do kuchynÄ› bychom nemÄ›li zapomenout na sporákový vypínaÄ, který je samozÅ™ejmÄ› též v nabídce

socket

Zásuvky:
– klasické síťové v různých provedeních, kulaté nebo kosené atd.
– datové, zde záleží na provedení a modulu
– telefonní nebo anténní pro televizi, satelit i rádio. V podstatÄ› se dají zakoupit podle toho, co potÅ™ebujeme do domácnosti, klidnÄ› i pro vÅ¡echna tÅ™i zapojení.
Vybrat se dá nejen podle možností potřeby, ale zároveň i z barevné škály, což je naprosto vyhovující, jelikož pak jsou tyto prvky nejen efektivní, ale zároveň svými barvami vyladí ten správný design místnosti.