Vzhůru k nebi


Aby mohl ÄlovÄ›k cestovat, využívá k tomu mimo jiné i stále důmyslnÄ›jší dopravní prostÅ™edky. Ty tam jsou doby, kdy se spoléhal jenom na vlastní nohy Äi na to, že se tÅ™eba kousek cesty sveze na povoze nÄ›koho, kdo mu to bude ochoten takto usnadnit. Dnes už se jezdí, a protože míříme stále dál, jsou i takové dopravní prostÅ™edky stále rychlejší. A pokud míříme vážnÄ› daleko, využíváme k tomu nejednou i leteckou dopravu.

Znáte to, a to dost pravdÄ›podobnÄ› i na vlastní kůži. ÄŒlovÄ›k dorazí s letenkou na letiÅ¡tÄ›, odbaví se a než se nadÄ›je, je tÅ™eba i přímo neskuteÄnÄ› daleko. Co hodina letu, to klidnÄ› i řádovÄ› tisíc kilometrů.

startující letadlo

Jenže než se nÄ›kdo právÄ› na tuto cestu vydá, musí si jak známo pořídit letenku. Což už dnes sice není žádný problém, ale pÅ™esto by se tu ÄlovÄ›k nemÄ›l unáhlit a chybovat. Ne že by mu sice v případÄ› Å¡patné volby hrozilo nÄ›jaké nebezpeÄí, ale jeho peněženka tu v urÄitém ohrožení je.

Ne vÅ¡echny letenky totiž jak známo stojí stejnÄ›. Jsou tu i varianty levnÄ›jší, i dražší, ba klidnÄ› i extrémnÄ› drahé. A proto si je záhodno pořádnÄ› vybrat, nechce-li ÄlovÄ›k utratit víc, než nezbytnÄ› musí.

letadlo na nebi

StaÄí se jenom podívat na to, jaké rozdíly mohou být dejme tomu v cenách různých leteckých spoleÄností nebo oÄ se může liÅ¡it cena dejme tomu i pÅ™i různých hodinách Äi dnech odletu. A to už ani nemluvÄ› o tom, jak významný vliv má na cenu takové letenky tÅ™eba i vÄasný nákup nebo naopak koupÄ› na poslední chvíli, kdy se letecké spoleÄnosti zbavují toho, co už se jim jen těžko podaří stihnout prodat, za daleko nižší cenu.

Jsou tu prostě i letenky drahé, i letenky levné. A protože nejsme vesměs zbohatlíky, kterým na penězích vůbec nezáleží, neměli bychom tuto možnost podceňovat. Protože cestování nemusí být stůj co stůj drahé. Může být i velice výhodné. Jenom je třeba vědět, jak na to, a dát si trochu práce s hledáním. Kdo hledá, ten přece jak známo i najde.