Šetření bez kompromisů


V poslední dobÄ› zdražuje vÅ¡echno. Potraviny, spotÅ™ební elektronika i byty. Co vÅ¡ak jde nahoru stabilnÄ› už dlouhá léta, to je elektrická energie. I pÅ™esto, že jsme jako stát v tomto ohledu v podstatÄ› samostatní, vÅ¡ichni jsme nuceni na trochu toho proudu platit horentní sumy. Důvodů je více a není nutné je zde rozebírat. Co vÅ¡ak nutné rozebírat je, to je cesta, jak z toho ven. Není teÄ Å™eÄ o politické a ekonomické situaci, ale o možnostech, které mají domácnosti, respektive firmy. Je totiž možné uÅ¡etÅ™it docela dost financí za elektÅ™inu bez toho, aniž byste se museli kdovíjak uskrovňovat.Úsporné osvÄ›tlení

Je vÅ¡ak nutné zvolit si to správné osvÄ›tlení. A to není Äasto nic jednoduchého. Možností je dnes totiž tolik, že vybrat si ta vhodná svÄ›tla není pro laika zrovna procházka růžovou zahradou, právÄ› naopak. Jedná se o cestu plnou trní. Tu ale nemusíte absolvovat. StaÄí, když budete pokraÄovat ve Ätení. Pomyslný trn z paty vám totiž může vytáhnout moderní led žárovka.

Jsou lepší, než ostatní

ProÄ si vybrat zrovna žárovku tohoto typu a nevzít nÄ›jakou jinou? Důvody jsou hned dva. Tím první je úspornost. Zatímco jiné typy svÄ›tel, i když jsou oznaÄeny jako Å¡etrné, jsou pomÄ›rnÄ› žravé, moderní led žárovky jsou v tomto ohledu daleko lepší, dá se říci jedineÄnÄ›. Mohou být až desetkrát Å¡etrnÄ›jší než konkurence, což není urÄitÄ› málo a na vyúÄtování se to urÄitÄ› projeví. Druhým pozitivem je jejich velká odolnost. Dokáží totiž vydržet dlouhá léta bez toho, aniž by bylo potÅ™eba je vymÄ›nit za nové.Úsporné osvÄ›tlení

Prima cena

ProÄ tedy led svÄ›tla nejsou skoro vÅ¡ude, ptáte se? Na to je jednoduchá odpovÄ›Ä, pořád nejsou nejlevnÄ›jší. Ano, v naÅ¡em státÄ› stále lidé hledí hlavnÄ› na cenu a nižší prostÄ› vyhrává. PÅ™itom investovat nÄ›jakou tu padesátikorunu navíc může znamenat v koneÄném důsledku uÅ¡etÅ™ených nÄ›kolik stovek k korun. Z tohoto hlediska jsou tato Å¡etrná svÄ›tla nejlevnÄ›jší na trhu, a to zdaleka.