Pozor na vypínače


Ano, je to malý ÄtvereÄek s tlaÄítkem uprostÅ™ed, nebo také nÄ›kdy s koleÄkem. VypínaÄ. Malý pomocník, bez kterého bychom se sice obeÅ¡li, ale těžko pÅ™etěžko by se nám žilo. Jen si to pÅ™edstavte, mít natažené dráty od lustru a ze zdi trÄí dráty. Ze zdi v tom lepším případÄ›. Nu a my chceme vidÄ›t na nÄ›jakou Äinnost. Spojíme tedy dva dráty a hurá. Jenže ono nás to může obÄas kopnout, když nedáme pozor a sáhneme si mimo izolaci. A bez legrace, může to i zabíjet. Takže toto Å™eÅ¡ení asi nebude dobré, a také se asi nikde nepoužívá.Rozsvícené mÄ›sto VypínaÄ nestojí milion korun, a není problém si jej zakoupit a namontovat, i když i to už může být problém. Kdysi jsem potÅ™eboval zapojit lustr, a to na dva stykaÄe v jednom vypínaÄi. Abychom si rozumÄ›li, výraz http://www.expres.cz/vyznam-ok-c7m-/viral.aspx%3Fc%3DA160607_120848_dx-viral_khor vypínaÄ zde použiji pro celou tu vÄ›ciÄku i s rámeÄkem a stykaÄ bude to malé, vÄ›tÅ¡inou Äerné uprostÅ™ed. Já chtÄ›l u nového lustru abych mohl rozsvÄ›cet dvÄ› slabší a tÅ™i silnÄ›jší žárovky nezávisle na sobÄ›. Objednal jsem zde na vypínaÄ lightpark.cz, a protože elektriky se bojím a vím, že nejsem odborník, tak jsem si zjednal. VysvÄ›tlil jsem, že jsem se na to chystal a elektrikář povídal, že to bych asi nedal, že se to zapojuje zcela jinak, když to chci na dva stykaÄe. Pak rozdÄ›lal starou zásuvku, změřil nÄ›co vevnitÅ™ a pak se na mnÄ› divnÄ› podíval. „Vy jste se v tom už vrtal?“Okrasné svÄ›tlo SamozÅ™ejmÄ› že jsem to zamítl. „Tak které prase?“ ptal se. Já jsem to nevÄ›dÄ›l, byt byl nový a neznal jsem ani pÅ™edeÅ¡lého majitele. Prasata doma nechovám a ani jsem s tím nemínil zaÄínat, takže má odpovÄ›Ä byla, že nevím. Muž mi pak sdÄ›lil, že to bylo celé obrácenÄ› a že mne to mohlo klidnÄ› zabít. VysvÄ›tlil mi, co je to fáze a nulák, ale to mi klidnÄ› mohl vysvÄ›tlovat zákony Euklidovy matematiky, nebo ÄtyÅ™rozmÄ›rný prostor. Nato moje hlava prostÄ› nestaÄí. Jen jsem si prostÄ› zapamatoval, že mne ten vypínaÄ mohl pÅ™ipravit o život. No, lustr svítí a já žiji. A mám nový vypínaÄ.