Nepodceňujte barvu světelného kuželu autožárovek v předních světlometech


VÄ›tÅ¡ina halogenových autožárovek, s nimiž se setkáváme v běžném provozu, vykazuje teplotu chromatiÄnosti „teplou bílou“, pÅ™ibližnÄ› v hodnotách 3000 – 3500 K. PÅ™ipomíná tak trochu barvu svÄ›tla vláknové žárovky. Tento barevný odstín vÅ¡ak není optimální pro automobilový provoz, protože zvyÅ¡uje únavu a snižuje schopnost adekvátnÄ› reagovat na vzniklé dopravní situace. Bývá také důvodem k tomu naplnit statistické údaje konstatováním, že v noÄních hodinách se bezpeÄnost pohybu v jízdním pruhu snižuje až o jednu tÅ™etinu ve srovnání s jízdou za denního svÄ›tla.

silnice

Barva světla rozhoduje

Ideální barevná teplota pro osoby za volantem by mÄ›la napodobovat denní svÄ›tlo sluneÄního svitu v hodnotách pÅ™ibližnÄ› 4500 K. OznaÄuje se jako „neutrální bílá“ a takto produkované umÄ›lé svÄ›tlo je vhodné do prostÅ™edí, kde jsou lidé vystaveni vyšším nárokům na pozornost. TÄ›mito zdroji se běžnÄ› osazují tÄ›lesa v kancelářích a na ostatních pracoviÅ¡tích, kde je kladen důraz na vysoké pracovní nasazení. ParadoxnÄ› se vÅ¡ak vyskytují spíše sporadicky tam, kde jde pÅ™edevším o bezpeÄnost a zdraví, a kde by mÄ›ly být jednou z nejvyšších priorit – a to jsou právÄ› halogenové žárovky v pÅ™edních svÄ›tlometech automobilů.

tunel

Výrobce Osram si uvědomuje důležitost barevného podání

SpoleÄnost Osram si je dobÅ™e vÄ›doma, jak barva svÄ›telného kuželu ovlivňuje výkon Å™idiÄe za volantem a jeho jízdní pohodu. Tomu také pÅ™izpůsobuje vývoj Å¡piÄkových modelů halogenovýchautožárovek, z nichž nejoblíbenÄ›jší jsou modelové Å™ady Cool Blue a Nightbreaker.
Oba produkty se snaží navodit pÅ™irozený pocit řízení vozu za denního svÄ›tla, aniž by doÅ¡lo k oslnÄ›ní protijedoucího vozidla a to je také jedním z hlavních důvodů, proÄ se stále drží na Å¡pici v poÄtu prodaných kusů již více než deset let. Nejde tedy jen o módní záležitost, ale pÅ™edevším o lepší jízdní komfort bez stresu a s příjemným pocitem z jízdy v noÄních hodinách.