Kompaktní zářivky mohou mít i kruhový tvar s paticí 2GX13


Zářivky se zpoÄátku vyrábÄ›ly v jednotném tvaru a rozmÄ›ru lineárních trubic s dvoukolíkovou koncovkou T8, umožňoval to tehdejší technologický proces výroby skla a keramických hořáků nízkotlakých výbojek. JistÄ› je vám známo, že již pÅ™ed více než padesáti lety byla tato svítidla opatÅ™ena indukÄním pÅ™edÅ™adníkem (tlumivkou), což byl na svou dobu pÅ™evratný objev. Zdálo se, že nic jiného nemůže výkon klasické trubice nahradit, a že se jen stěží podaří vyrobit zdroj svÄ›tla na podobné bázi, ale menších rozmÄ›rů. A co víc, dokonce neobvyklých tvarů.

osvětlení domácnosti

Neobvyklé tvary

Před zhruba třemi desítkami let jsme se mohli poprvé seznámit s kompaktními zářivkami. Jejich výhody byly zjevné již na první pohled – byla to vícesměrová svítidla, která mohla nahradit stávající žárovky s wolframovým vláknem, a bylo je možné využít takřka všude. Snížily spotřebu elektřiny o více než 70 procent, ale hlavně byly malé a nebylo nutné měnit kvůli nim celé osvětlovací těleso.

obchodní dům

Kruh nebo motýlí křídla

Producenti osvÄ›tlovací techniky Å¡li vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› dál. Vývojová pracoviÅ¡tÄ› nabídla další možnosti vícesmÄ›rových kompaktních zdrojů. Stále se bavíme o nízkotlakých výbojkách, ale v souÄasné dobÄ› již s elektronickými pÅ™edÅ™adníky a s tvary trubic, které pÅ™ipomínají koncepci avantgardních architektonických stylů 20. století – futurismu a funkcionalismu.

Na trhu se objevily pÅ™ed nÄ›kolika lety první kruhové zářivky s paticí 2gx13 a doplnily je další bizarní tvary podobné motýlím křídlům a listům rostlin, a nÄ›které symetrické geometrické objekty. A co to znamená pro zákazníka? Možnost výraznÄ› oživit vzhled interiéru a hlavnÄ› využít zdroj svÄ›tla, který nevrhá nežádoucí stíny, pokryje velkou plochu příjemným odstínem studené nebo teplé barvy, s možností nekonvenÄního využití v domácnostech, v kancelářích, v obchodech a spoleÄenských prostorách.