Kupte správná světla a ušetříte


Elektrická energie nebyla v naÅ¡ich konÄinách nikdy moc levná, ale dnes je její cena vyloženÄ› pÅ™estÅ™elená. OvÅ¡em i tak můžete uÅ¡etÅ™it, budete-li chytří.

Kupte správná světla a ušetříte

Vhodné i do knihovny

NÄ›kdy se zdá, že dodavatelé elektrické energie se mezi sebou sází, kdo zvládne bÄ›hem jediného roku zvednou ceny výše. Není snad rok, kdy by nebyla elektÅ™ina o nÄ›co dražší. JeÅ¡tÄ› více frustrující je tato situace, když si uvÄ›domíte, že naÅ¡e malá zemÄ› má dvÄ› atomové elektrárny, díky Äemuž elektÅ™inu prodáváme mnoha naÅ¡im sousedům. Nic naplat, realita je taková, jaká je a nezbývá nic jiného než ji akceptovat. OvÅ¡em to neznamená, že se nemusíte alespoň pokusit platit o nÄ›co ménÄ›. Tím pochopitelnÄ› nejsou myÅ¡leny žádné nelegální prostÅ™edky typu pÅ™etáÄení elektromÄ›rů.

NÄ›kdy může k docela velké úspoÅ™e vést zdánlivá maliÄkost, kupříkladu výmÄ›na svÄ›tel. Pokud používáte stále vláknové typy, urÄitÄ› byste mÄ›li zaÄít pÅ™emýšlet nad jejich výmÄ›nou. A to i v případÄ›, že jich máte jeÅ¡tÄ› hodnÄ› v zásobÄ› z dob dřívÄ›jších. Existují totiž daleko úspornÄ›jší svÄ›tla, která vám dokáží snížit poplatky za elektÅ™inu dosti rapidnÄ›. Jedná se o led žárovky e27.

Velká úspora

NejvÄ›tším tahákem tÄ›chto moderních svÄ›tel je jednoznaÄnÄ› úspornost. Ta byla v nÄ›kterých testech na takové výši, že byla až desetkrát vyšší než u donedávna jeÅ¡tÄ› standardních vláknových žárovek. V reálných podmínkách je to samozÅ™ejmÄ› o nÄ›co horší, ale pořád se vám vyplatí daleko více svítit pomocí modernÄ›jších svÄ›telných zdrojů než se stále spoléhat na kdysi možná dobrou, ale v souÄasnosti už zoufale zastaralou technologii, která vám jen ubírá peníze.

Ušetřete svícením

SamozÅ™ejmÄ›, že zde existují i zápory. Led žárovky jsou kupříkladu dražší než vÄ›tÅ¡ina svÄ›tel souÄasnosti. NÄ›kde je to o pár korun, jinde to mohou být i desetikorunu. AÅ¥ tak Äi onak, i kdybyste za jeden kousek dali stovku, pořád se vám ta vynaložená stovka bohatÄ› vyplatí. OvÅ¡em led žárovky jsou samozÅ™ejmÄ› daleko levnÄ›jší. PÅ™es stovku stojí hlavnÄ› speciální modely, které jsou ovÄ›nÄeny různými vylepÅ¡eními, které ale doma takÅ™ka nepoznáte.