Jaké výhody přináší zářivky


My lidé coby denní tvorové nemáme oÄi uzpůsobené k vidÄ›ní za zhorÅ¡ených svÄ›telných podmínek, na rozdíl tÅ™eba od koÄek. Po západu slunce tedy potÅ™ebujeme umÄ›lé osvÄ›tlení, pokud chceme pracovat.

Pro naÅ¡e pravÄ›ké pÅ™edky, žijící v rovníkové Africe, to nepÅ™edstavovalo takový problém, neboÅ¥ den i noc zde byly po celý rok téměř stejnÄ› dlouhé. OvÅ¡em poté, co jsme zaÄali pronikat i do jiných oblastí, se krátké zimní dny ukázaly jako problém.

zarivka1

Tím prvním řešením, které nás provázelo dlouhou dobu, byl oheň v nejrůznějších podobách. Ať už to bylo otevřené ohniště, ze kterého se později stal krb, nebo pochodně, ze kterých se staly svíce a později plynové lampy, oheň nám dával světlo a teplo. Tak tomu bylo až do vynálezu žárovky.

Ta byla mnohem spolehlivÄ›jší, pohodlnÄ›jší a bezpeÄnÄ›jší svÄ›telný zdroj. A ta se stala hlavním zdrojem osvÄ›tlení na příští dvÄ› stovky let, vlastnÄ› až dodnes. Zde ji vÅ¡ak zaÄíná nahrazovat nÄ›co jiného. Tím nÄ›Äím jiným jsou zářivky. AÄ je její princip znám a využíván dlouhou dobu, do domácností zaÄíná pronikat až nyní. ProÄ?

Nejprve si Å™eknÄ›me, jak vlastnÄ› funguje. Jedná se o sklenÄ›ný prostor, naplnÄ›ný plynem. Ten se pÅ™i vyšší teplotÄ› rozžhaví a zaÄne zářit a tím i osvÄ›tlovat prostor. Je nutné poznamenat, že energie, potÅ™ebná k udržení patÅ™iÄné teploty plynu, je podstatnÄ› nižší než ta, která je nutná k udržení rozžhavení drátků uvnitÅ™ žárovky.

zarivka2

Je tedy jasné, že je o dost úspornÄ›jší než klasická žárovka. ProÄ tedy už dávno není ve vÅ¡ech naÅ¡ich domácnostech? PÅ™edevším proto, že sebou pÅ™ináší i pár problémů, které se podaÅ™ilo vyÅ™eÅ¡it teprve v pomÄ›rnÄ› nedávné dobÄ›.

Jedním z nich, a popravdÄ› i tím nejdůležitÄ›jším, je fakt, že ohřátí plynu na potÅ™ebnou teplotu trvalo delší dobu, u nÄ›kterých modelů až deset minut. Tak dlouho musel ÄlovÄ›k Äekat, než zářivka dosáhne plného jasu. A je jasné, že to pro domácí použití není vhodné.

Avšak tuto překážku se úspěšně podařilo vyřešit a tak nic nebrání tomu, aby si našla cestu do našich domácností.