S chytrými technologiemi můžete na banality zapomenout


Napadlo vás nÄ›kdy, že by váš život mohl být jeÅ¡tÄ› mnohem snazší a pohodlnÄ›jší? Že by vaÅ¡e domácnost dokázala plnit vaÅ¡e přání na poÄkání? Že by pÅ™i vaÅ¡em příjezdu z práce domů bylo vÅ¡echno pÅ™ipraveno pÅ™esnÄ› tak, jak to máte rádi, i když žijete sami?

zapnutí

Nejedná se o sen, nýbrž o skuteÄnost. Internet vÄ›cí je Äím dál více skloňovaným pojmem. A nejen to – pÅ™edevším Äím dál, tím více domácností obsahuje chytrou elektroniku, kterou můžete řídit snadno na dálku. TÅ™eba s pomocí chytrého telefonu.
Ale pokud vás dÄ›sí pÅ™edstava, že vám váš kávovar pÅ™ichystá kávu pÅ™esnÄ› na Äas, aniž byste ho museli osobnÄ› zapnout, že vám vaÅ¡e ledniÄka nahlásí nákupní seznam, a že budete mít po příchodu domů napuÅ¡tÄ›nou plnou vanu horké vody, tak pro zaÄátek vyzkouÅ¡ejte nÄ›co jednoduššího, tÅ™eba chytré osvÄ›tlení – a uvidíte, že si na tento luxus velice brzy zvyknete.

OsvÄ›tlení philips hue obsahuje pÅ™esnÄ› takové nové chytré technologie, které můžete pohodlnÄ› ovládat na dálku prostÅ™ednictvím vaÅ¡eho telefonu, anebo prostÄ› jen pÅ™es internet. Už pÅ™i příchodu domů tak můžete snadno a rychle zapnout vÅ¡echna potÅ™ebná svÄ›tla, případnÄ› nastavit intenzitu osvÄ›tlení, jaká vám nejvíce vyhovuje. A to se týká jak hlavních stropních svítidel, tak stolních svítidel Äi zabudovaných bodových svÄ›tel.

dětská zásuvka

Pokud tento svÄ›t teprve objevuje, může vám pÅ™ipadat cizí a vzdálený anebo tÅ™eba dokonce i zbyteÄný. Ale jakmile s ním budete chvíli v kontaktu, tak si jej bezvýhradnÄ› zamilujete a nebude to trvat dlouho a už si bez nÄ›j svůj život nebudete umÄ›t pÅ™edstavit. Tak jako je pro dneÅ¡ního ÄlovÄ›ka nepÅ™edstavitelné, že by nemÄ›l doma po ruce tekoucí vodu a elektÅ™inu, tak vám bude brzy pÅ™ipadat nesnesitelná pÅ™edstava, že byste žili jen v obyÄejné domácnosti, kterou musíte ovládat jen a pouze svýma rukama a vÅ¡ude musíte chodit. Chytrým technologiím staÄí pouhý dotyk ruky na obrazovce a vÅ¡e je zařízeno, jakmile na to jen pomyslíte.