Chytrá domácnost již dnes


AÄkoli si spousta lidí pÅ™edstavuje chytrou domácnost jako souÄást vzdálené budoucnosti, nÄ›kterých technologických novinek si můžeme užívat již dnes. Na trhu je spousta výrobců nabízejících produkty, které lze ovládat pouhým hlasem Äi jediným stiskem tlaÄítka. Jedním z nich je i systém Philips Hue, který toho nabízí opravdu hodnÄ›. Vyplatí se tato investice?fialové svÄ›tlo
SpoleÄnost Philips na trhu chytré domácnosti působí již nÄ›jaký ten Äas a je zde úspěšný. Jejich nejznámÄ›jším poÄinem je právÄ› systém Philips Hue nabízející pÅ™evrat pÅ™edevším z prostÅ™edí osvÄ›tlení. Nabízí toho ale mnohem víc, což je také důvod, proÄ jej Google zaÅ™adil do svého projektu Home. Jediným proti tak zůstává ponÄ›kud vyšší cena, která ale konec konců nemusí znamenat opravdový užitek. Jak tomu tedy je ve skuteÄnosti?
V praxi se zařízení jeví skuteÄnÄ› tak, jak to má být – kvalitnÄ› a „chytÅ™e“. Chytré žárovky jsou spolehlivé a funkÄní a nabízí hned nÄ›kolik bonusů v podobÄ› ovládání hlasem, pomocí speciálního ovladaÄe Äi smartphonu nebo tabletu. Navíc pÅ™i zvolení tÅ™etí úrovnÄ› zařízení můžete volit z barevné Å¡kály 16 milionů odstínů.
Pokud bychom chtÄ›li zmínit jeden z nejoblíbenÄ›jších výrobků systému, uveÄme chytrou LED žárovku nazvanou White and Color Bulb. Na první pohled byste ani nepoznali, že se jedná o tak moderní zařízení – vypadá jako běžná žárovka. Běžná patice E27 navazuje na kovový chladiÄ zasahující do vÄ›tÅ¡iny plochy žárovky, která je zakonÄena mléÄným sklem. Žárovka funguje pÅ™i synchronizaci se zařízením Philips Bridge, což je vlastnÄ› srdce celého zařízení spojující vÅ¡echny svítidla pod vaÅ¡i síť Wi-fi.osvÄ›tlená vesnice v horách
Kromě žárovek je možnost si pořídit vysoce elegantní LED pásky, což je stále populárnějším osvětlovacím prvkem domácností. Základní sada nabídne 2metrový pásek s napájením do 230 V. Při koupi více kusů je možné je na sebe napojovat díky prodlužujícím sadám. Stejně tak zkracování není problémem – po každém úseku 33 cm jej lze jednoduše odtrhnout. Výhodou je pak také možnost pásek ohnout o 90 °.