Pro koho se hodí LED žárovky


Asi není tÅ™eba říkat, že my lidé umÄ›lé osvÄ›tlení potÅ™ebujeme. Od dob lovců a sbÄ›raÄů se náš životní styl velmi zmÄ›nil a nyní jsme na umÄ›lém osvÄ›tlení prakticky závislí. Platí to pÅ™edevším v zimÄ›, kdy je minimum hodin sluneÄního svitu, ale není to jediný případ.
planeta Země v žárovce
Máme totiž také pracovní místa, kde okna nejen nejsou, ale také být nemohou z nejrůznÄ›jších důvodů. Příkladem mohou být operaÄní sály v nemocnicích. A asi nikdo nebude rozporovat, že zde je správné svÄ›tlo až životnÄ› důležité.

Otázkou ovÅ¡em je, Äím si svítit. Po dlouhou dobu to byl oheň v nejrůznÄ›jších variantách, od krbu pÅ™es svícny po plynové lampy. Ty pak nahradily dnes již klasické žárovky a pozdÄ›ji i zářivky, které byly spolehlivÄ›jší a bezpeÄnÄ›jší. Dnes se pak na trhu objevuje nový druh, který si dal za cíl je nahradit, LED žárovky. Může to ale dokázat? Nebo jsou místa, kde je starý typ stále lepší?

V první Å™adÄ› je tÅ™eba říci, že LED žárovka má mnoho výhod. Je menší, ekologiÄtÄ›jší, má vÄ›tší svítivost a mnohem delší životnost oproti klasické žárovce. Nevýhodou pak je její cena. Ta je vÅ¡ak dána tím, že je to doposud pomÄ›rnÄ› nová technologie, a dá se pÅ™edpokládat, že v budoucnu bude klesat.

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že prakticky nic nebrání tomu, aby byly veÅ¡keré žárovky a zářivky nahrazeny tímto typem osvÄ›tlení. Je to ale skuteÄnÄ› tak? Nebo jsou místa, kde se nehodí tento nový typ použít?panely solární elektrárny

Druhá odpovÄ›Ä je samozÅ™ejmÄ› správnÄ›. Jedním z míst, kde není příliÅ¡ vhodné, jsou nemocnice, a to pÅ™edevším nemocniÄní chodby. Na nich obvykle najdeme běžné zářivky, a z dobrého důvodu. Musíme totiž poÄítat s tím, že se zde budou Äasto pÅ™evážet ležící pacienti. A pro nÄ› by asi nebylo příliÅ¡ pohodlné, kdyby byly jejich oÄi i pravidelnÄ› oslepeny jasným svitem LED žárovek. Jasnost zářivek je podstatnÄ› menší, aÄ je to vyváženo jejich vÄ›tší plochou, takže neoslní, když se do nich podíváte. A to je jen jeden příklad. JistÄ› si sami najdete další. AvÅ¡ak jak je vidÄ›t, ani tento vynález zkrátka není pro každého.