Dvouvláknová žárovka H4 je stále v prodeji


V souÄasné dobÄ› pÅ™evládají v pÅ™edních svÄ›tlech autožárovky H7, ale stále jsou v provozu vozidla se staršími typy – dvouvláknovými H4. Ty se využívaly i pÅ™ed nÄ›kolika desítkami let ve svÄ›tlometech, jejichž konstrukce byla jednoduchá a nevyžadovala žádné zvláštní seÅ™izovací procedury. SouÄasná svítidla vÅ¡ak svými zaoblenými tvary a eliptickými Äi parabolickými kÅ™ivkami vyžadují mnohem důslednÄ›jší přístup.osvÄ›tlená mÄ›stská silnice.jpg

Vliv geometrie reflektoru na množství světla

Technický pokrok má dvÄ› strany mince. Tou pÅ™ivrácenou je pochopitelnÄ› pohodlí, komfort, snazší a bohatší život, který můžeme více zasvÄ›tit zábavÄ›. Odvrácenou stranou naopak rozsah vÄ›domostí, nutnost vstÅ™ebávat vÄ›tší množství informací, z nichž Å™ada může být zkreslená a zavádÄ›jící. Vývoj technologií automobilového průmyslu jde kupÅ™edu opravdu velmi rychle, staÄí se jen ohlédnout za svá záda do doby pÅ™elomu 70. a 80. let, kdy se na asfaltovém povrchu prohánÄ›ly Å kodovky, Trabanty a Žigulíky. VÅ¡echny vozy mÄ›ly jedno spoleÄné – ploché, nebo jen lehce zakÅ™ivené svÄ›tlomety s jednoduchou geometrií. Dvouvláknové žárovky H4 jste v nich vymÄ›nili bÄ›hem pÄ›ti minut sami, ale pÅ™edevším byl proces seÅ™izování svÄ›tel velmi primitivní.pohled do zpÄ›tného zrcátka.jpg
V tomto smÄ›ru byl život snazší, z estetického hlediska sice takový vůz pÅ™ipomínal spíše pojízdnou hranatou krabici, ale splňoval alespoň to základní – byl pojízdný. NezakÅ™ivená plocha pÅ™edního reflektoru vrhala svÄ›tlo autožárovek na vozovku v přímém smÄ›ru a nebylo nutné se polohou žárovky uvnitÅ™ svítidla příliÅ¡ zabývat, jiná situace vÅ¡ak nastává dnes, kdy reflektory https://www.megapixel.cz/reflektory-a-prislusenstvi-reflektoru kopírují aerodynamický tvar karosérie, a s rovnou plochou nemají nic spoleÄného.
Dochází pak k tomu, že se výraznÄ› mÄ›ní osvitové úhly a každá zmÄ›na polohy žárovky znamená jiný vyzaÅ™ovací efekt. Pokud Å™idiÄi pravidelnému seÅ™izování svÄ›tlometů nevÄ›nují příliÅ¡ pozornost, můžeme se na silnici v běžném provozu potkávat s nepříjemnÄ› oslňujícími svÄ›tlomety, anebo naopak svÄ›tla svítí slabÄ›, případnÄ› vytváří nevhodný úhel svÄ›telného kuželu.