Sviťte efektivněji s kompaktními zářivkami


Přejete si svítit úsporněji a celkově efektivněji? Pokud ano, pak byste měli dát sbohem klasickým žárovkám, jak je znáte. Mnohem vhodnější jsou například zářivky s vhodnou technologií svícení. Například klasická zářivka již není tak efektivní, jako je tomu u kompaktních typů nebo dokonce LED panelů, které dokážou efektivně nahradit klasický zdroj světla, jak jej každý zná.Zářivka svítící v temnotě

Změna k lepšímu je vždy žádoucí

Když je vaším cílem svítit efektivnÄ›, úspornÄ›, ekologicky a z dlouhodobého hlediska udržitelnÄ›ji, pak je výbÄ›r osvÄ›tlení stěžejní. Co by vás vÅ¡ak nemÄ›lo rozviklat, je nÄ›kdy vyšší cena moderních zdrojů svÄ›tla. Je to dáno mnohem delší životností, se kterou je možné u tÄ›chto zdrojů svÄ›tla poÄítat. Je tedy dobré si celkovÄ› propoÄítat, na kolik vás vyjde svícení klasickými technologiemi a kolik zaplatíte za svícení technologiemi modernÄ›jšími. JistÄ› budete pÅ™ekvapeni, o jak velký rozdíl se jedná. Možná právÄ› to bude impuls pro nákup novÄ›jší a tedy efektivnÄ›jší technologie.

Žárovka nebo zářivka?

Rozhodování mezi různými způsoby emitace svÄ›tla, to je Äastý problém mnoha lidí. Je pÅ™itom klíÄové, k jakým úÄelům chcete osvÄ›tlení využívat. Bude to osvÄ›tlení pro pracovní Äinnosti nebo pro rozjasnÄ›ní domácnosti? To by mÄ›la být základní otázka, kterou si položíte. Například vláknová žárovka se skvÄ›le hodila ke svícení u hospodářských zvířat, a to díky emitaci nemalé hodnoty tepla. Naopak LED žárovky jsou efektivnÄ›jší v domácnostech, a to díky velkému produktovému spektru.Moderní osvÄ›tlení letiÅ¡tÄ›
U zářivek se využití oÄekává zejména v podobÄ› pracovního nasazení. Proto tohle osvÄ›tlení najdete v kancelářích nebo dílnách. StejnÄ› tak se tyto zdroje svÄ›tla využívají v exteriérech a vÅ¡ude tam, kde je tÅ™eba jasného svÄ›tla.
VaÅ¡e rozhodnutí může padnout na jakýkoliv produkt, ale vždy byste mÄ›li smýšlet prakticky. To znamená volit takové zdroje svÄ›tla, které budou vždy k danému úÄelu vhodné.