Chystáte se do Říma?


Tomu, kdo si dnes usmyslí, že procestuje tÅ™eba i celý svÄ›t, nestojí v podstatÄ› nic v cestÄ›. A dalo by se to brát i doslova, protože tu máme dostateÄnÄ› hustý letecký provoz, doletÄ›t se dá kamkoliv a logicky se nedá na obloze vystavÄ›t nÄ›jaký zátaras, kterým by letadla neproletÄ›la. StaÄí tak jenom sehnat přísluÅ¡né letenky a každý si může pohodlnÄ› vyrazit, kam je mu libo. SamozÅ™ejmÄ› za pÅ™edpokladu, že mají v cíli jeho cesty letiÅ¡tÄ›, na kterém by se dalo pÅ™istát.

A protože se traduje, že vÅ¡echny cesty vedou do Říma, nemÄ›l by nÄ›kdo takový urÄitÄ› zapomenou ani na Itálii a mÄ›l by si zaletÄ›t i do tohoto takzvaného vÄ›Äného mÄ›sta. Protože jak italská metropole, tak i zbytek této zemÄ› má cestovatelům hodnÄ› co nabídnout.

švýcarské křídlo

Jenže navzdor vÅ¡emu, co tu zaznÄ›lo, je skuteÄností, že mnozí z nás v ŘímÄ› doposud nebyli a ani s cestou tam nepoÄítají. A to proto, že pozemní cestou je to pro leckoho pÅ™ece jenom už moc daleko, a co se letenek týká, zdají se tyto být nad finanÄní možnosti nejednoho z nás.

VÅ¡ak to znáte. Zajdete do cestovní kanceláře Äi agentury nebo si otevÅ™ete nÄ›jakou internetovou nabídku letenek a to, co se tu nabízí, stojí tolik, že ten, kdo má hloubÄ›ji do kapsy, tolik penÄ›z oželet nemůže nebo nechce. A tak prostÄ› nepoletí.

Swiss Air

Je to pochopitelné, ovÅ¡em souÄasnÄ› neakceptovatelné. Protože jakkoliv mohou být letenky za běžných okolností pro leckoho nad jeho možnosti, ne vždy je tomu tak. A letenky do Říma nemusí být jenom nekÅ™esÅ¥ansky drahé. Existují totiž i levnÄ›jší možnosti. Jaké?

Nejednou se prostě stane, že se aeroliniím nepodaří všechny své letenky prodat. A aby z nich tyto aspoň něco měly, nabízejí je nakonec klidně i za citelně snížené ceny. A ti, kdo dokážou právě takové na poslední chvíli zlevněné letenky objevit, tudíž mohou odcestovat za mnohem příznivější cenu.

A to může být ideální příležitost i pro vás.