Znáte sodíkové výbojky?


Zamýšleli jste se nÄ›kdy pÅ™i veÄerní procházce zÅ¡eÅ™elými ulicemi nebo parkem nad tím, díky Äemu že to vlastnÄ› obstojnÄ› vidíte na cestu a díky Äemu tam nepanuje naprostá temnota, v níž by mÄ›li tÅ™eba i ti nejhorší zloÄinci ideální podmínky ke svému nekalému poÄínání?

noÄní svÄ›tlo

Napadlo vás někdy, co že je to tam tedy vlastně zárukou, že si nikde třeba kvůli zakopnutí neublížíte sami nebo že vám pod příkrovem noci neublíží ani nikdo jiný?
Možná ne. Anebo sice ano, ale nakonec jste to v mžiku jednoduÅ¡e odbyli tím, že vám na cestu svítí prostÄ› nÄ›jaké žárovky v pouliÄních lampách.

Čímž se ale dopouÅ¡títe omylu. A zásluhy jednÄ›ch pÅ™isuzujete jiným. Protože za to, že na zmínÄ›ných místech vidíte na cestu, už dnes nemohou žádné klasické žárovky, jimž už pro jejich energetickou nároÄnost odzvonilo. Dnes za svÄ›tlo na veÅ™ejných prostranstvích vdÄ›Äíte s velkou pravdÄ›podobností sodíkovým výbojkám.
Tyto jsou totiž právÄ› tím, co je ideální pro venkovní osvÄ›tlení. BezpeÄnÄ› osvÄ›tlují ulice stejnÄ› jako parky, respektive jiná volná prostranství kolem budov.
Výbojek už dnes existuje celá Å™ada. A kromÄ› klasických halogenidových jsou tu tÅ™eba i ty sodíkové, jež skýtají lidem vysokou úÄinnost a monochromatické žluté svÄ›tlo. Ty poslednÄ› zmínÄ›né, tedy sodíkové, jako je dejme tomu výbojka 400w, nabízejí skvÄ›lé výhody:

  • Jsou nejúÄinnÄ›jším svÄ›telným zdrojem.
  • Mají velmi dlouhou životnost, dosahující až dvaceti tisíc hodin.
  • Jsou dobÅ™e viditelné i za husté mlhy.
  • Neobsahují na rozdíl od svých rtuÅ¥ových kolegyň tento nebezpeÄný prvek.
  • Jsou vhodné pÅ™edevším k osvÄ›tlení exteriéru, tÅ™eba v podobÄ› veÅ™ejného osvÄ›tlení nebo osvÄ›tlení sportoviÅ¡Å¥.

lucerna
A jen pro úplnost – sodíkové výbojky pracují na principu vyzařování pomocí sodíkových par s provozním parciálním tlakem 0,1 – 1,5 Pa. Což vás ale už tolik zajímat nemusí. Hlavní je když víte, že prokazují dobré služby. Všem, vás nevyjímaje.