Výhody pracovních LED halogenů ve srovnání s jejich předchůdcihttps://www.heyman.cz/teleskopicke-vysuvy.html Držáky, stojany a robustní korpus– v souÄasné dobÄ› je trh zásoben velkým množstvím typů svítidel pracovních lamp. Jsou to buÄ pÅ™enosky s opÄ›rnou podložkou, teleskopické výškovÄ› nastavitelné reflektory, otoÄné stojany, dvou reflektorové typy atd. Základ vždy tvoří velmi pevná konstrukce korpusu, což je pro manuální dílenské práce rozhodující.

reflektory

Úspora elektrické energie– hlavní důvod, proÄ výrobci pružnÄ› pÅ™eÅ¡li z halogenových reflektorů na LED halogeny, je energetická úspora. SouÄasné zdroje se mohou pochlubit vysokým svÄ›telným tokem srovnatelným se svými pÅ™edchůdci, pÅ™itom vÅ¡ak s mnohonásobnÄ› nižším příkonem.
Spolehlivost– životnost halogenových lamp ovlivňovala celá Å™ada faktorů – poÄet sepnutí, provozní teplota, necitlivé zacházení, doteky holou kůží pÅ™i výmÄ›nÄ› žárovek atd. U LED diod je situace diametrálnÄ› odliÅ¡ná. Jsou mnohem spolehlivÄ›jší, snesou i obtížné provozní podmínky a životnost u nÄ›kterých modelů pÅ™esahuje patnáct až dvacet let.

Spínání pohybem – spínací pohybová Äidla byla dříve Äasto důvodem k Äasté výmÄ›nÄ› halogenových lamp. První nadÅ¡enci si tato osvÄ›tlovací tÄ›lesa poÅ™izovali již na poÄátku 90. let, tehdy se velmi rozšířil sortiment v hobby marketech, ovÅ¡em nejvÄ›tší bolístkou halogenek byla Äastá frekvence spínání. U LED diodových reflektorů nemá poÄet sepnutí na provoz svítidla žádný vliv.
OsvÄ›tlování staveb a fasád budov– znaÄné oblibÄ› se těší tato technologie u stabilního osvÄ›tlení budov. Pracují spolehlivÄ› i za velmi nízkých teplot a u svítidel s vysokým stupnÄ›m krytí IP mohou být spolehlivÄ› nasazeny prakticky kdekoliv, napÅ™. v parkových fontánách, okrasných jezírcích, v bazénech, u osvÄ›tlování fasád domů pokrytých snÄ›hem apod.

noÄní led lampy

Barva svÄ›tla– u pracovních lamp do znaÄné míry rozhoduje barevné svÄ›telné spektrum. Jestliže totiž zvolíte nevhodný, Å™eknÄ›me teplý bílý odstín, bude zdroj svÄ›tla navozovat únavu a bude spíše na obtíž, než aby napomáhal soustÅ™edÄ›ní a pracovnímu výkonu. Výhodou LED diod je Å¡iroký rozsah teplot chromatiÄnosti a možnost zvolit optimální barvu svítidla, jaká nám vyhovuje.