Sodíková výbojka nepatří do starého železa


Vysokotlaká výbojka vytváří pomocí sodíkových par příjemné bílé svÄ›tlo v teplém odstínu, s oranžovo žlutým nádechem, a máme s ním spojený typický poklidný veÄerní Äas. Barva svÄ›tla také pÅ™ipomíná svit starých vláknových žárovek, na něž jsme byli zvyklí desítky let, a na jejichž tradici dnes navázaly pÅ™edevším LED diodové žárovky s paticí E27, pÅ™evažující opÄ›t v teplém barevném odstínu.
Teplou bílou barvu také považujeme za pÅ™irozenou, a jestliže se v pouliÄním osvÄ›tlení naveÄer rozsvítí chladné namodralé svÄ›tlo LED diod, vnímáme to jako naruÅ¡ení pÅ™irozeného životního rytmu. ProÄ?

světlo

Nepodceňujme denní cykly

Lidské biorytmy se řídí pevnými pravidly, která bychom nemÄ›li ignorovat. V průbÄ›hu dne vlivem pÅ™irozeného sluneÄního svitu vzrůstá tÄ›lesná i duÅ¡evní aktivita, aby kulminovala pÅ™ibližnÄ› kolem poledne. Slunce se pak postupnÄ› opÄ›t sklání k obzoru, úhel dopadajících paprsků se stává ostÅ™ejším a jejich průchod zemskou atmosférou barví bílé svÄ›tlo do naÄervenalého teplého odstínu. Tomu se pÅ™izpůsobuje tÄ›lesný rytmus a postupnÄ› zaÄíná uvolňovat melatonin, který organismus pÅ™ipravuje do klidové a následnÄ› spánkové fáze.

lampa

Sodíková výbojka v tomto smÄ›ru hraje důležitou úlohu. Nepůsobí totiž jako ruÅ¡ivý element, tvorbu melatoninu výraznÄ› neblokuje a staÄí jen docela obyÄejný závÄ›s v oknÄ›, abychom mohli ulehnout ke spánku i s lampou za domem. Neplatí to vÅ¡ak pro studené svÄ›tlo, s tímto problémem se napÅ™. potýkají v jedné z jizerskohorských osad, kde bylo veÅ™ejné chladné LED diodové osvÄ›tlení nainstalováno. Způsobuje to tzv. svÄ›telný smog, lidé mají problémy s usínáním, v noci se budí, a to se pochopitelnÄ› týká i zvířat. Zdravotní aspekt tu jaksi ustoupil do pozadí pÅ™ed marketingovým tahem.

S tímto fenoménem se lidé potýkají i v dalších evropských zemích, snahou biologů a lékařů je podpořit stávající technologie vysokotlakých sodíkových svítidel, aby setrvaly na svých místech, případně aby se LED diody přizpůsobily podáním barev jejich předchůdcům.