Proč byste někam neletěli?


Způsobů, jak lze v dneÅ¡ní dobÄ› cestovat, je jak známo nepoÄítanÄ›. Můžeme se pÅ™epravovat osobním autem stejnÄ› jako tÅ™eba autobusem Äi vlakem, je možné využít i motocykl, taxi, metro, tramvaj, trolejbus a na kratší vzdálenost tÅ™eba i jízdní kolo. To podle možností, které se nabízejí, podle naÅ¡ich potÅ™eb a tÅ™eba i tužeb.

A pokud se pak rozhodneme cestovat do vÄ›tších dálek a nemáme tolik Äasu, abychom ho strávili moÅ™e na cestÄ›, případnÄ› Äas máme, ale nechce se nám jet celou vÄ›Änost, můžeme využít i dopravu leteckou. Protože už nejsme tak docela se zemí spjatí, jak praví klasik naší literatury.

letadla Lufthonzíků

Létat (kromÄ› doby koronavirové) můžeme vÅ¡ichni a pomalu kamkoliv. Je jenom velice málo zemí, které by možnost doletÄ›t až tam neumožňovaly. A naÅ¡incům tak staÄí jenom pořídit si letenku, vyřídit si případné další náležitosti, jež po nás cílová destinace a nÄ›kdy i tranzitní zemÄ› požaduje, a je to. Hurá na letiÅ¡tÄ› a tradá pryÄ. PřípadnÄ› posléze zase zpátky.

OvÅ¡em pokud už jste si nÄ›kdy letenku sami shánÄ›li, urÄitÄ› víte, že jsou tu ceny klidnÄ› i více než variabilní. Že je mezi cenou jednotlivých letů do téže destinace tÅ™eba i přímo propastný rozdíl. Každá letecká spoleÄnost má svůj ceník, každý typ letenek má své taxy, a nejednou záleží tÅ™eba i na tom, kdy a u koho si ÄlovÄ›k letenku pořídí.

Na letenkách se tedy dá i uÅ¡etÅ™it, i prodÄ›lat. To podle toho, nakolik se ten, kdo si je poÅ™izuje, vyzná. A protože nejsme národem milionářů, je logické, že velice Äasto pÅ™ijdou právÄ› levné letenky víc než vhod. Kdo by utrácel víc, než musí, že?

vzlet letadla

Způsobů, jak tu uÅ¡etÅ™it, je povícero. Záleží i na správném naÄasování, i na volbÄ› cíle, ba i na troÅ¡e toho Å¡tÄ›stí. A kdo si dá tu práci, urÄitÄ› na tom neprodÄ›lá.

A proto ať chcete letět kamkoliv, nezapomeňte na to. A vybírejte pořádně, než si vyberete. Protože to, že někam chcete, neznamená, že za to musíte platit pomalu zlatem.