Někdy ale není špatné se řídit nějakým doporučením


Říká se, život je zmÄ›na. A na druhou stranu je Äas od Äasu dobré vystoupit ze stereotypu a nÄ›co tak trochu zmÄ›nit nebo vyzkouÅ¡et nÄ›co nového. Ono to tak trochu okoÅ™ení. PÅ™esto se bohužel nÄ›kteří neradi nÄ›jaké promÄ›ny zúÄastňují. Mají rádi svůj zabÄ›hlý způsob, který jim může ovÅ¡em kdokoliv naruÅ¡it. NaÅ¡tÄ›stí jsme tvorové pÅ™izpůsobiví, tak i na zmÄ›ny si zvykneme, nÄ›kdo zkrátka trochu pozdÄ›ji. Velký pÅ™evrat se posledních pár let stal i ve výrobÄ› různých produktů. Výrobci se pÅ™edhání v tom, aby dodali lidem to nejlepší, nejúspornÄ›jší a nejefektivnÄ›jší z jejich dodávek. NejvÄ›tší boom jsme snad zažili v oblasti samotného svícení a jak je vidÄ›t, zmÄ›ny nekonÄí a trh se zásobuje stále novinkami. Problém spíš nastává v tom, že ÄlovÄ›k se pÅ™estává orientovat v tom, co je dobÅ™e nebo jaký zdroj svÄ›tla by si vlastnÄ› mÄ›l kam umístit. Pak se skuteÄnÄ› rada odborníků vyplatí. Jen poté budeme svítit efektivnÄ›, správnÄ› a zároveň úspornÄ›.

kruhová zářivka

Když potřebujeme svítit dlouho a více, než klasicky

Tady jednoznaÄnÄ› vyhrají zářivky. PotÅ™ebujeme totiž nutnÄ› zdroje, které umí pÅ™emÄ›nit elektrickou energii ve svÄ›tlo s vÄ›tší úÄinností než je obyÄejná nebo halogenová žárovka. Když pÅ™iÅ¡ly na svÄ›t kompaktní zářivky, každého zaujal jejich tvar. Více se znaly pod názvem úsporná žárovka. Možná i to inspirovalo výrobce, aby zmÄ›nili samotný vzhled zářivek a zaÄali je vyrábÄ›t v různých tvarech.
Dnes se na trhu objevují a jsou k dispozici:

světlo

  • Lineární – s nimi se běžnÄ› setkáváme například v kuchyni, kde potÅ™ebujeme prostor zaplnit jasným svÄ›tlem. Je zvláštní, že taková zářivka je daleko efektivnÄ›jší, než halogenové žárovky, nÄ›kde se dokonce uvádí, že mají výkon až 6x tak vyšší.
  • Kruhové – když se může vyrobit kroucený tvar, proÄ by se nemohl uskuteÄnit i v jiném provedení. Kruhová zářivka pak může smÄ›le zdobit a efektivnÄ› svítit, jak hrdlo ráÄí. Nyní si ji můžeme zakoupit ve tvaru kruhu nebo motýla. Výhodou je, že dokáže skvÄ›le rozptýlit svÄ›tlo po celé místnosti.
  • Jednopaticové – jsou nejvhodnÄ›jší pro osvÄ›tlení pracovní plochy, kdy se zaměří na urÄitý úsek, kde se bude pracovat. Poté jsou i oÄi ménÄ› unavené.