LED žárovky nemusíte tak často měnit


Zbavíte se nepříjemností s Äastou výmÄ›nou žárovek

Klasické žárovky, které vzeÅ¡ly z Edisonovy tvůrÄí dílny na konci 19. století, svého objevitele sice o pár desítek let pÅ™ežily, ale pÅ™ece jen jejich sláva pohasla a dnes už jsou pouze muzejním exponátem v nÄ›kterých domácnostech, kde dosluhují, anebo se s nimi svítí už jen z recese, Äi v podobÄ› živoucího retro stylu. Jako oficiální svÄ›telný zdroj se nesmí prodávat již nÄ›kolik let, to vÅ¡ak neznamená, že bychom nemÄ›li Äím svítit. KromÄ› vynikajícího podání barev nikomu z nás prakticky nepÅ™inesly žádné zásadní výhody, spíše naopak.rozsvícená žárovka
Museli jsme je mÄ›nit příliÅ¡ Äasto – průmÄ›rná doba provozu se pohybovala mezi 1000 – 1500 hodinami, což znamenalo pÅ™i běžném každodenním svícení výmÄ›nu jednou až dvakrát do roka. U lampiÄky na noÄním stolku o nic neÅ¡lo, žárovka byla velmi levná a staÄilo ji vyÅ¡roubovat z objímky, ale v případÄ› stropních a nástÄ›nných svítidel s ochrannými kryty, umístÄ›nými ve velké výšce to znamenalo doslova otravné lezení po Å¡taflích a demontáž krytů. ZvláštÄ› ve sklepÄ›, v garáži, nad schodiÅ¡tÄ›m a v místech, kde jsou instalovaná pracovní svítidla s kryty odnímatelnými pomocí Å¡roubováku.
Extrémně se zahřívaly – zahřívání skleněných baněk vítali chovatelé plazů, do terária je to poměrně levné topné tělísko, které zároveň poskytuje umělé osvětlení. Ale rozžhavená žárovka v blízkosti hořlavého materiálu je doslova námět na horor a těch se v minulosti odehrála celá řada.staré stropní svítidlo
Jejich spotÅ™eba pÅ™i dneÅ¡ních cenách elektÅ™iny je neúnosná – nejvíce energie se pÅ™emÄ›nilo na zmiňované teplo a pouze nepatrný zlomek se využíval pro svícení. Ceny za kilowatthodinu elektrické energie se tak vyÅ¡plhaly do znaÄné výše a nemáme tedy důvod platit zbyteÄnÄ› za dodávku energie, která je z více než 80 procent spotÅ™ebována na tepelné záření. LED žárovky Lightpark spotÅ™ebují vÄ›tÅ¡inu elektÅ™iny na svÄ›tlo a mají příkon tím pádem mnohem nižší.