Kvalitní světlo vždy a všude


UrÄitÄ› jsme vÅ¡ichni už po mnoho let vdÄ›Äní za vynález žárovky a jsme opravdu rádi, že už se dnes nemusíme spoléhat pouze na svíÄky Äi petrolejové lampy nebo dokonce na louÄe a že si můžeme v klidu vyrazit ven bez starostí a strachu i v noci, kdy je celé mÄ›sto osvÄ›tleno pouliÄními lampami a nejen stÅ™ed mÄ›sta, ale i každá ulice Äi park nebo parkoviÅ¡tÄ›. Dokážete si pÅ™edstavit, že by to tak nebylo? A za to vÅ¡echno vdÄ›Äíme nejen právÄ› pouliÄním a různý venkovním lampám a osvÄ›tlením, ale hlavnÄ› výbojkám.
mokrá žárovka
PÅ™esnÄ› tak, už po mnoho let jsou dokonalým zdrojem svÄ›tla výbojky. PrávÄ› pro venkovní osvÄ›tlení jsou dnes k dostání vysoce kvalitní a spolehlivé sodíkové výbojky, které patří mezi Å¡piÄku svÄ›telných zdrojů, a které bezpeÄnÄ› osvÄ›tlí nejen ulice a parky, ale zajistí Vám také bezpeÄí v okolí VaÅ¡eho domu a pÅ™ed různými budovami. Jde vlastnÄ› o nejúÄinnÄ›jší svÄ›telný zdroj, u kterého by Vás mohla trochu pÅ™ekvapit vyšší poÅ™izovací cena. Tato investice se Vám ovÅ¡em velice vyplatí a to díky velmi dlouhé životnosti a úspornosti tohoto svÄ›telného zdroje.
rozsvícené žároviÄky
Ale aÅ¥ neprobíráme pouze venkovní prostÅ™edí, nejen venku potÅ™ebujete svítit, že ano? Chcete si dopřát kvalitní osvÄ›tlení naprosto vÅ¡ude. Pro speciální případy, kdy chcete nÄ›co dokonale nasvítit a zdůraznit barevné spektrum Äi jen prostÄ› zviditelnit, jsou zde tak zvané halogenidové výbojky, které dokonale poslouží právÄ› pÅ™i nasvícení výstaviÅ¡Å¥ a showroomů, poslouží skvÄ›le pÅ™i osvícení výloh obchodů a lze je využít tÅ™eba i do blesku foťáku nebo do neonových nápisů. Ano i tento svÄ›telný zdroj má své velké využití a jde o vysoce kvalitní svÄ›telný zdroj s dlouhou životností.
V neposlední Å™adÄ› bychom mÄ›li zmínit i autožárovky, které také naleznete v tomto oddÄ›lení a již pomalu z trhu mizející tak zvané rtuÅ¥ové svÄ›telné zdroje, které bývali využívány jako sodíkové pro osvÄ›tlení venkovních prostor. U nás je najdete vÅ¡echny. Tak jen pÅ™ijÄte.