Kvalitní světlo díky spolehlivým světelným zdrojům


Opravdu už hodnÄ› dlouhou dobu nejsme odkázáni pouze na slunce jako svÄ›telný zdroj. SamozÅ™ejmÄ› už od pravÄ›ku ÄlovÄ›k zná jeÅ¡tÄ› oheň, jako zdroj svÄ›tla a tepla, ale teprve od vynálezu elektÅ™iny se pojem svÄ›tla posunul o nÄ›kolik úrovní dále. SvÄ›tlo svíÄky Äi pochodnÄ› se rozhodnÄ› nedá srovnávat se svÄ›tlem, které dnes vydávají kvalitní moderní úsporné žárovky. A uznejte, že nejde jen o kvalitu svÄ›tla a tím pádem o lepší viditelnost, ale také o vÄ›tší pocit bezpeÄí. HlavnÄ› pÅ™i pohybu venku po ulicích po západu slunce se jistÄ› cítíte bezpeÄnÄ›ji, když svítí pouliÄní lampy, než kdybyste se procházeli se svíÄkou Äi hořící pochodní. A právÄ› tady v tÄ›chto místech a v tÄ›chto chvílích oceníte nejdokonalejší svÄ›telný zdroj dneÅ¡ní doby, kterým je bezpochyby sodíková výbojka.

pouliÄní osvÄ›tlení

Ano, sodíková výbojka je svÄ›telným zdrojem urÄeným hlavnÄ› pro exteriér. Její využití je opravdu velké a to hlavnÄ› ve veÅ™ejném osvÄ›tlení ulic, námÄ›stí, parků Äi parkoviÅ¡Å¥, ale také velkých sportovních areálů Äi průmyslových areálů. Také ji využijete pro osvÄ›tlení míst pÅ™ed Vaším domem, garáží Äi pÅ™ed firmou a celkovÄ› k osvÄ›tlení jakéhokoliv tmavého koutu, abyste se mohli cítit kdekoliv venku bezpeÄnÄ› a dosáhli opravdu dobré viditelnosti i v té nejhustší mlze a nejtmavší tmÄ›. Sodíkové výbojky nahradili v tomto smÄ›ru dříve hodnÄ› využívané rtuÅ¥ové výbojky. Oproti nim vydávají opravdu kvalitnÄ›jší svÄ›tlo, díky možnosti dosáhnutí maximálního mÄ›rného výkonu, dále mají opravdu velmi dlouhou životnost a hlavnÄ› nižší náklady na příkon.

žárovky

V naší Å¡iroké nabídce svÄ›telných zdrojů najdete sodíkové výbojky v nÄ›kolika různých provedeních, typech, velikostech a hlavnÄ› výkonech. Záleží jen na požadavcích VaÅ¡eho svÄ›tla, lampy Äi jiného druhu venkovního svítidla, jakou vyžaduje patici, tvar, velikost a příkon svÄ›telného zdroje a podle toho si u nás vybrat. DopÅ™ejte si dokonalé svÄ›tlo kdekoliv a kdykoliv díky naÅ¡im skvÄ›lým produktům.