Jaká rizika představují vypínače a zásuvky pro děti


Není žádných pochyb o tom, že vÅ¡ichni rodiÄe, až na výjimky, chtÄ›jí své dÄ›ti chránit, a jednou z jejich nejvÄ›tších obav je to, že se jim nÄ›co stane. To je pochopitelné a je to instinkt, který sdílíme s celou Å™adou jiných živoÄiÅ¡ných druhů, pÅ™evážnÄ› tedy savců.

S tím vÅ¡ak pÅ™ichází otázka: kdy máme naÅ¡eho potomka zaÄít nechat manipulovat s potenciálnÄ› nebezpeÄnými zařízeními, jako jsou vypínaÄe a zásuvky Light Park? Koneckonců v obou případech jde o elektÅ™inu, a vÅ¡ichni víme, jak život ohrožující může elektrický Å¡ok být, zvláštÄ› pak pro malé dítÄ›.starý panel s mnoha spínaÄi

Co se vypínaÄů týÄe, ty se obvykle považují za pomÄ›rnÄ› bezpeÄné. Jejich používání dítÄ› pochopí tak nÄ›jak automaticky, když vidí každý den své rodiÄe, jak rozsvÄ›cí svÄ›tla Äi jak zapínají jeho hraÄku. PomÄ›rnÄ› brzy to tedy zaÄne zkouÅ¡et samo.

AvÅ¡ak aÄkoliv se mohou zdát bezpeÄné, nemusí to být vždy pravda, a zvláštÄ› to platí u batolat. Ta mají ve zvyku objevovat svÄ›t vÅ¡emi smysly, vÄetnÄ› chuti. A aÄkoliv je chvályhodné, že se chtÄ›jí o tom velkém, Å¡irém svÄ›tÄ›, který se pÅ™ed nimi otevÅ™el, dozvÄ›dÄ›t co nejvíc, musíme mít na pamÄ›ti, že je také plný nástrah.otoÄný kovový vypínaÄ

Zde spoÄívá hlavnÄ› ve faktu, že zvláštÄ› u přístrojů, které nejsou urÄeny pro dÄ›ti, by mohly žvýkáním odstranit vrchní kryt vypínaÄe. Pod ním se vÅ¡ak nacházejí dráty, které nejenže nejsou ze zrovna zdravého materiálu, navíc jimi může i procházet proud. StaÄí tedy chvilka nepozornosti a neÅ¡tÄ›stí je na svÄ›tÄ›.

Pokud jde o elektrické zásuvky, zde je situace pomÄ›rnÄ› jasná. Snad žádný rodiÄ nenechá svou malou ratolest se, k ní byÅ¥ jen pÅ™iblížit, a to i v případÄ›, že je na zásuvce nasazen ochranný kryt. Následky totiž mohou být opravdu tragické a staÄí skuteÄnÄ› i jen minutka nepozornosti.

Jenže, jak už bylo Å™eÄeno, malé dÄ›ti rády zkoumají své okolí. VeÅ¡keré okolí. A to samozÅ™ejmÄ› znamená i zásuvky. Dříve Äi pozdÄ›ji se tedy i pÅ™i nejlepší péÄi a opatrnosti dostanete do situace, kdy se váš potomek k nÄ›které z nich bude blížit s cílem zjistit, co to vůbec je.

Je tedy dobré zvláštÄ› na miminka a batolata dávat skuteÄnÄ› pozor. Pak už je totiž pozdÄ› chtít nÄ›co zmÄ›nit. ÄŒas zpátky vzít nejde, a zde rozhodnÄ› platí rÄení, že prevence je mnohem, mnohem lepší než péÄe.