Za zábavou, romantikou a skvělou kuchyní


Řím stejnÄ› jako Praha nabízí návÅ¡tÄ›vníkům Å¡irokou Å¡kálu možností, jak si dny strávené ve mÄ›stÄ› užít. Řím je velice kosmopolitní mÄ›sto a urÄitÄ› se pří pobytu v této historické a zároveň moderní destinaci nebudete nudit.

Letecky je to nejlepší

Do Říma se nejrychleji dostanete letecky přímou linkou z Prahy. Pokud máte trpÄ›livost a poÄkáte si, najdete letenky praha řím za velice příznivé ceny, které můžou být mnohem nižší než cesta autem, když vezmete v úvahu poÄet km, ceny benzínu, poplatky za dálnice a za tunely a mosty. Navíc cestou autem si vyplýtváte den volna na cestu tam a další den na cestu zpÄ›t. Také je nutné pÅ™ipomenout, že tak dlouhou cestu by bez odpoÄinku urÄitÄ› nemÄ›l řídit jediný ÄlovÄ›k, protože únava patří mezi rizikové faktory pÅ™i dopravních nehodách.

řím2

A i když tÅ™eba dopravní nehoda není zavinÄ›ná, urÄitÄ› jde minimálnÄ› o zkaženou dovolenou. Proto se jako mnohem lepší, bezpeÄnÄ›jší a pohodlnÄ›jší varianta jeví letecká doprava.

Z letiště

Řím má dvÄ› letiÅ¡tÄ› a to, na kterém se ocitnete, je dané leteckou spoleÄností, která vás doprovází. ObÄ› letiÅ¡tÄ› jsou mimo Řím a mají zajiÅ¡tÄ›nou rychlou dopravu do metropole 24 hodin dennÄ›. Pro pohodlnÄ›jší cestovatele, kteří neradi jezdí vlakem a autobusem, jsou k dispozici vozy taxi a na letiÅ¡tích se dá také vypůjÄit automobil.

řím3

PůjÄení auta

Kdo chce ale trávit pobyt jen v ŘímÄ› a u nedalekého moÅ™e, mÄ›l by si půjÄení auta dobÅ™e promyslet. Řím může být pro cizince za volantem hodnÄ› chaotickým místem, kde je teprve pozdÄ› v noci doprava relativnÄ› dobÅ™e zvládnutelná, a to za pÅ™edpokladu, že je v autÄ› navigace. OznaÄení ulic cedulemi pověšenými na domech ve mÄ›stÄ› je totiž v noci dost Å¡patnÄ› Äitelné, protože jde o esteticky a historicky zajímavý druh „názvu ulice vyrytého do kamene“, což je v noci nepoužitelné. PÅ™es den je Řím hodnÄ› bláznivý a jízda v autÄ› silnÄ› adrenalinová. To už je lepší variantou dopravit se na hotel taxíkem a půjÄit si na projížÄky po Å¡irokém okolí kolo, tÅ™eba i elektrické.