Rtuťová výbojka jako desinfekční UV lampa pro likvidaci virů a bakterií


RtuÅ¥ová výbojka se stala v poslední dobÄ› terÄem kritiky odpůrců solárií, kteří argumentují jejich nežádoucími vlivy na lidské zdraví. Tato problematika má vÅ¡ak hlubší koÅ™eny, jejichž podstata spoÄívá na tzv. horském sluníÄku, hojnÄ› propagovaném socialistickým režimem. Tehdy se jako úÄinný zdroj pro domácí opalování využívaly rtuÅ¥ové výbojky, emitující ultrafialové paprsky. Co ale lidé podceňovali, nebo jim to bylo zatajováno, bylo složení ultrafialového spektra. Tam byla přítomna i složka UV-C, což je velmi nebezpeÄné krátkovlnné, tzv. ionizující záření, které poÅ¡kozuje strukturu DNA, a vyvolává zhoubné nádorové bujení.

rtuťová UV lampa

Moderní solária versus desinfekÄní UV lampy

V moderních soláriích se využívají jiné lampy, než tomu bylo pÅ™ed 40 lety. Jsou bezpeÄné a složku UV-C neobsahují. Ta se naopak objevuje v desinfekÄních lampách, nejÄastÄ›ji jde o vlnovou délku 250 nm a tu vyzaÅ™ují nÄ›které speciální vysokotlaké rtuÅ¥ové výbojky.

nebezpeÄný virus

A k Äemu je taková lampa dobrá? Dokonale rozkládá DNA, ale i RNA veÅ¡kerých virů nebo nežádoucích bakterií, a tím je bezpeÄnÄ› zlikviduje. Je to jedna z nejúÄinnÄ›jších metod desinfekce, která existuje. Zde také můžeme hledat odpovÄ›Ä napÅ™. v souvislosti s koronavirem – zatímco UV lampa jej zniÄí, sluneÄní paprsky v přírodÄ› bohužel ne, protože krátkovlnnou složku UV-C pohlcuje ozonová vrstva. BezpeÄné využívání rtuÅ¥ových výbojek tedy může pomoci i v boji proti nežádoucím patogenům, což je v souÄasné dobÄ› velmi diskutované a aktuální téma.

V praxi se s desinfekÄními lampami můžete setkat nejen ve zdravotnictví, ale i v mnoha běžných situacích, jako jsou desinfekce (likvidace hlavnÄ› plísní a bakterií) v klimatizaÄních jednotkách, pÅ™i přípravÄ› a balení potravin, v bazénech a aquaparcích, pÅ™i vyklízení bytů a nebytových prostor zasažených plísnÄ›mi, případnÄ› pÅ™i úhynu zvířat atp.