Éra kompaktních zářivek ještě neskončila


Kompaktní zářivky vyrábÄ›né v devadesátých letech se s tÄ›mi dneÅ¡ními nemohou srovnávat. Je to způsobeno pÅ™edevším zmÄ›nami ve složení luminiscenÄní vrstvy a v nasazení elektronických souÄástek, které nahradily indukované napÄ›tí ve vinutí pÅ™edÅ™adníku.starý typ kompaktní zářivky

KonstrukÄní zmÄ›ny kompaktních zářivek

Závit E27 – nejÄastÄ›ji se setkáváme s kompaktními zářivkami Lightpark.cz konstruovanými s paticí oznaÄovanou jako E27. To je ten starý známý Edisonův závit. Jeho souputníkem je E14 oznaÄovaný jako „miňonka“, který se objevuje nejÄastÄ›ji ve stolních Äi nástÄ›nných lampiÄkách. PokraÄování tradice závitu klasických žárovek zapoÄalo již ke konci 80. let minulého století, výrobci tím chtÄ›li zákazníky pÅ™imÄ›t k pohodlné výmÄ›nÄ› starého typu osvÄ›tlení za nový, úspornÄ›jší.
Úspora energie – je již dlouhá léta hnacím motorem výmÄ›ny stávajícího žárovkového Å™eÅ¡ení za moderní úsporné. Úspora nákladů se vÅ¡ak projeví zejména vzhledem k prodloužené životnosti. U žárovek byla nepÅ™ijatelnÄ› nízká, pouze tisíc hodin provozu, což vyžadovalo výmÄ›nu vadného kusu i dvakrát do roka. U kompaktních zářivek vyrobených po roce 2012 je doba Äinnosti mnohem delší, vÄ›tÅ¡inou 15 – 20 tisíc hodin.rozsvícená kompaktní zářivka
Konec blikání – na zábÄ›rech filmových kamer nÄ›kterých poÅ™adů odvysílaných za socialismu jste si mohli povÅ¡imnout jevu blikání rozsvícených zářivek, televizních obrazovek a CRT monitorů mainframeových poÄítacích strojů. Tento jev způsoboval tzv. indukÄní elektromagnetický pÅ™edÅ™adník, byla to cívka, kde docházelo průchodem elektrického proudu k 50 kmitům za sekundu. Lidé s pÅ™ecitlivÄ›lým zrakem jej dokázali zaznamenat a působil na nÄ› velmi ruÅ¡ivÄ›. SouÄasné typy kompaktních zářivek jsou vybaveny elektronikou s kmitoÄty řádovÄ› mnohonásobnÄ› vyššími, které již lidský zrak vnímá jako spojité svÄ›tlo.
VÄ›tší barevný rozsah – dnes máme na výbÄ›r nejen „neutrální bílou“ o teplotÄ› chromatiÄnosti 4500 K, která byla takříkajíc jedinou barvou tohoto svÄ›telného zdroje pÅ™ed dvaceti lety. Můžeme volit i teplejší barvy, které pÅ™ipomínají svit klasické wolframové žárovky, a umístit je do svítidel v ložnici, obývacím a dÄ›tském pokoji, v koupelnÄ›, na chodbách a schodiÅ¡tích.