Design je velmi důležitý


Důležitý je samozÅ™ejmÄ› i samotný interiér vozu. Tady spíš rozhoduje o samotných nárocích uživatele. Co od vozu oÄekává a nakolik splňuje jeho sny nebo požadavky. Není divu, že nÄ›kteří si svůj automobil zamilují tak, že o nÄ›j peÄují jako o Älena rodiny. Nakupují mu dárky, Å¡perky a různé doplňky, které ho pozvednou v žebříÄku svojí hodnoty výše. Zkrátka ho tak trochu rozmazlují a zároveň pozvedají i sami sebe ve svém umÄ›ní. Led autožárovky jsou sice pro používání do pÅ™edních svÄ›tlometů zakázané, alespoň zde v ÄŒeské republice a na území Evropské unie, ale nic nikomu nebrání v tom, aby jejich umÄ›ní a velkou svítivost s malým odbÄ›rem, nevyzkouÅ¡el majitel uvnitÅ™ v interiéru vozu. Pak se dají různÄ› nasvítit temná místa nebo použít i například LED pásky v barvách, což samozÅ™ejmÄ› zvýší v rozumné míře design vozu.

suv

BezpeÄná jízda

VeÅ¡keré doplňky mají svoji důležitou roli, ale spíš vzhledovou, než užitkovou. Automobil sice vyžaduje údržbu a jistou péÄi, ale nic by se nemÄ›lo pÅ™ehánÄ›t. PÅ™edevším by mÄ›l sloužit k bezpeÄnému pÅ™epravování osob nebo i materiálu, to záleží na volbÄ› daného vozu, případnÄ› na naší potÅ™ebÄ›. Pak daleko důležitÄ›jší jsou užitkové produkty, jako je například správná hladina oleje v motoru, pÅ™evodovce, nesjeté brzdové destiÄky a samozÅ™ejmÄ› správnÄ› fungující homologované autožárovky. Aby náš výÄet byl jeÅ¡tÄ› o kapánek lepší, tak rozhodující samozÅ™ejmÄ› budou pneumatiky. Pokud bude automobil ve správném technickém stavu, tak pak nic nebrání správné a bezpeÄné jízdÄ›. AÄkoliv mnohé ovlivní samotný Å™idiÄ. Zde se nevyplatí bezhlavÄ› chvátat, ale pÅ™irozenÄ› pÅ™edvídat.

reflektor

Na silnici nikdy nejsme sami

Mnoho Å™idiÄů se chová svojí bezohlednou jízdou, jakoby zde neexistovali další úÄastníci provozu. OvÅ¡em jednou jak usednu za volant, tak musím respektovat nejen bezpeÄnostní znaÄení, které se nedÄ›lá jak tak proto, aby okolí vypadalo hezky, ale zároveň je tÅ™eba brát ohled na ostatní úÄastníky provozu. VÅ¡ichni totiž tvoříme jeden celek.