Kompletní průvodce obsahem a účinky jednotlivých látek

Přinášíme vám kompletního průvodce účinky aloe vera. Nejdříve objasníme nejzásadnější rozdíl mezi gelem a latexem, který je nutné znát. Poté probereme jednotlivé skupiny látek obsažené v gelu Aloe vera. Podíváme se podrobněji na skupiny účinků včetně jejich stručného popisu, mechanismu účinků, látek, které za tyto účinky odpovídají, ale hlavně studie, jež tyto účinky ověřují. Nakonec je zde uvedeno, jakým způsobem se dá poznat kvalitní aloe vera gel a proč je kvalita gelu tak zásadní pro naše zdraví.

Gel vs. Latex
Pokud naříznete list aloe, začne z něj vytékat nažloutlá, rychle hnědnoucí tekutina zvaná latex. Výrazně hořká chuť a silný projímavý účinek tohoto latexu, který se ukrývá bezprostředně pod povrchem listu, chrání rostliny aloe před okusem divokou zvěří a hmyzem sajícím s oblibou rostlinné šťávy. Za hořkou chuť latexu může zejména aloin a emodin obsažené v této substanci, jejichž vysoké dávky mohou být pro lidský organismus dokonce nebezpečné.

Uvnitř listu se však skrývá pro nás cennější gel. Gel je parenchymatická část listu, která obsahuje kromě vody přes 200 různých organických látek. Pro obsah těchto sloučenin byla a je aloe tolik ceněna. Kvalitní aloe vera gel musí být maximálně očištěn od veškerého latexu, proto se při zpracování list stahuje z kůže a dužina je ihned omývána.

Obsah jednotlivých látek v aloe vera gelu

Mnohaleté pozitivní zkušenosti s využíváním aloe vera jsou nejdůležitějším faktorem, který podněcuje vědce k dalšímu studiu a analýzám jejích účinků již po několik desetiletí. V gelu aloe vera bylo zaznamenáno široké spektrum látek. Jedná se o různé typy organických sloučenin, jako například:

 • minerály,

 • vitamíny,

 • aminokyseliny,

 • sacharidy,

 • steroly,

 • enzymy,

 • mastné kyseliny,

 • fenolické sloučeniny a další.

Vědecky jsou zkoumány zejména fenolické sloučeniny parenchymatického gelu (anthrachinony, anthrony, chromony) a lectiny společně se sacharidy.

Minerály

Minerální látky, které v souvislosti s lidskou výživou označujeme spíše jako minerální soli, jsou mimo jiné významné zejména pro látkovou výměnu a růst a stavbu kostí. Dle výše jejich potřeby pro lidský organismus je můžeme rozdělit na makroelementy, mikroelementy a stopové prvky.

Aloe vera gel obsahuje okolo 20 minerálních látek, mezi které patří například vápník, hořčík, draslík, fosfor, sodík, zinek, železo, chróm, měď, mangan, vanad a germánium.

Vitamíny

Vitamíny jsou nenahraditelné katalyzátory většiny biochemických reakcí probíhajících v lidském těle. Většinu vitamínů, které rozdělujeme podle toho, zda jsou nebo nejsou rozpustné v tucích, si nedokážeme sami vyrobit, a proto je musíme přijímat stravou.

Rozsah vitamínů zastoupených v gelu z vnitřní části listu aloe vera je velmi široký. Uvádí se okolo 12 vitamínů. Nejvýznamnějšími účinnými látkami z této skupiny jsou antioxidační vitamíny C a E, stejně tak jako betakaroten (provitamin A), dále kyselina listová, cholin, niacin a další, které jsou rozpustné ve vodě. Gel představuje rovněž jeden z mála rostlinných zdrojů vitamínu B12. Ten je důležitý zejména pro vegetariány a vegany, kteří často trpí jeho nedostatkem.

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou základními stavebními kameny celého těla. Kromě výstavby buněk a tkání, resp. bílkovin, vytvářejí aminokyseliny protilátky, dále se podílí na enzymatickém a hormonálním systému, svalové aktivitě a vytváří DNA a RNA. Aminokyseliny rozdělujeme na esenciální, které si tělo nedokáže vyrobit samo, a tudíž je musíme přijímat s potravou, a neesenciální. Těch esenciálních potřebuje naše tělo celkem 8.

Gel z aloe vera obsahuje celkem 7 esenciálních (!) a dále 12 neesenciálních. Z esenciálních aminokyselin nalezneme v aloe lysin, threonin, valin, methionin, isoleucin, leucin a fenylalanin; z neesenciálních aminokyselin jsou to pak arginin, kyselina asparagová, serin, kyselina glutamová, glycin, alanin, tyroxin, histidin, prolin, asparagin, glutamin a cystein.

Sacharidy

Monosacharidy

Monosacharidy, které jsou nepřesně nazývány cukry, jsou základní stavební jednotkou složitějších sacharidů. V rostlinách vznikají jako produkt fotosyntézy, přičemž mají důležité postavení v primárním i sekundárním metabolismu.

Polysacharidy

Z monosacharidů vznikají polysacharidy, což jsou v přírodě velmi rozšířené látky.

Parenchym aloe vera obsahuje ze skupiny monosacharidů a polysacharidů zejména acemannan, arabinózu, galaktózu, glukózu, fruktózu, mannózu, rhamnózu, xylózu, kyselinu hexuronovou, kyselinu glukuronovou, kyselinu galakturonovou, celulózu a další.

Mukopolysacharidy

Mukopolysacharidy jsou speciální skupinou nevětvených polysacharidů s dlouhým uhlíkatým řetězcem, které jsou nezbytnou složkou každé živé buňky a které se uplatňují hlavně v mezibuněčném prostoru chrupavek, vazů a šlach (tj. pojivové tkáně). Z povahy těchto látek se dá předpokládat, že jejich nedostatek způsobuje mnohé problémy, protože acemanan pomáhá.  Podle některých vědců jsou právě tyto látky „tajnou zbraní“ aloe, protože:

 • předcházet absorpci toxických látek z trávicího traktu do krve,

 • tvořit neprostupné v buněčných stěnách, čímž chrání buňky před útoky virů,

 • zajistit zvlhčení mimo jiné i chrupavek,

 • usnadnit absorpci vody a výživných látek v trávicím ústrojí a mnoho dalšího.

Mukopolysacharidy jsou jednoznačně velmi důležitou složkou aloe vera gelu, protože mají vliv na biologickou aktivitu ostatních látek v gelu. Lidský organismus si vyrábí mukopolysacharidy pouze do doby ukončení svého růstu a později je získává z potravy. Aloe je jedním z nejbohatších rostlinných zdrojů mukopolysacharidů. Zde má své výhradní postavení zejména acemanan, známý jako jeden z „nejsilnějších imunostimulátorů rostlinného původu“.

Tato látka působí pozitivně zejména na makrofágy (buňky, které ničí cizorodé látky v těle, tj. hlavně viry, plísně a bakterie), čímž stimuluje imunitní systém. Vědci podrobili v roce 1997 makrofágy časově omezenému působení acemananu. Poté je atakovali plísněmi Candida albicans. Makrofágy, které byly v kontaktu s acemananem 10 minut, zničily posléze 38 % plísní. Ty, které byly ve styku s touto látkou 60 minut, zničily 98 % plísní, ve srovnání s kontrolní skupinou, která nebyla stimulována acemananem. Tak bylo prokázáno (dle CORSI 1998), že mukopolysacharid acemanan velmi účinně stimuluje imunitní systém, který je následně schopen bojovat s bacily a viry.

Steroly

Přesněji řečeno fytosteroly, jsou látky podobné cholesterolu, které se ovšem nachází v rostlinách. V aloe vera gelu se nachází campesterol, lupeol (kyselina salicylová) a beta-sitosterol.

Enzymy

Lipázy a proteázy jsou zcela zásadní enzymy, které pomáhají rozkládat potravu a podporovat trávení. Lipázy zajišťují zejména redukci tukových zásob a částečně i jejich spalování. Jsou přítomny jak v rostlinné, tak v živočišné říši, kde jsou vylučovány žlázami v ústech a v slinivce, odkud se pak dostávají do trávicího traktu. Naproti tomu proteázy zajišťují štěpení bílkovin.

Parenchym aloe obsahuje enzymy lipázu, amylázu, celulázu, oxidázu, katalázu, bradykinázu, alliinázu, fosphatázu, kreatin-fosphokinázu, dehydrogenázu, SGO-transaminázu, SGP-transaminázu a další. Důležitou skupinou jsou právě proteázy (proteolytické enzymy), které rozkládají odumřelou tkáň, a tím čistí ránu.

Mastné kyseliny

V organismech se mastné kyseliny podílejí zejména na stavbě buněčných membrán. Mohou však mít také důležitou funkci v nervové tkáni nebo funkci zásobní. Záleží na tom, o jakou konkrétní kyselinu se jedná.

Aloe vera obsahuje uvnitř svého listu nenasycené mastné kyseliny a sice kyselinu linolovou a linoleovou, kyselinu stearinovou a další. Například uvedená kyselina linolová patří mezi esenciální nenasycené vyšší mastné kyseliny ze skupiny omega-6 mastných kyselina, jejíž nedostatek způsobuje vysoušení a vypadávání vlasů a špatné hojení ran.

Fenolické sloučeniny

Fenolické sloučeniny se hojně vyskytují v rostlinné říši, kde se vyskytují například v listech a chrání rostlinu před možným okusem. Některé z fenolů mají baktericidní účinky a používají se při výrobě dezinfekčních přípravků.

Aloe vera gel obsahuje řadu fenolických sloučenin, tj. fenolů a fenolových kyselin, které inhibují (neboli tlumí) bradykininové aktivity a také vznik histaminu. Histamin je neurotransmiter a hormon, který vytváří zejména bílé krvinky a nervové buňky. Pokud je produkován v nadměrném množství jako reakce na alergen, vzniká lokální reakce (např. otok po bodnutí hmyzem) nebo systémová reakce v celém těle (např. anafylaktický šok).

Další látky obsažené v aloe vera gelu

Všechny složky Aloe Vera gelu mají zcela nepochybně blahodárné účinky a díky přírodou nastavenému poměru jednotlivých látek jsou její vlastnosti ještě synergicky zesíleny. Kvalitní aloe vera gel tedy účinkuje daleko efektivněji a rychleji než její jednotlivé složky zvlášť. Zde jsou uvedeny některé další látky obsažené v parenchymu rostliny aloe vera.

 

 • Saponiny – Mýdlovité substance s názvem saponiny jsou chemické sloučeniny hojně se vyskytující u různých rostlinných druhů. Saponiny mají stahující a dezinfekční účinky, čímž působí zejména proti bakteriím, virům, plísním a infekcím vyvolaným kvasinkami (např. kandidóza nebo afty v ústech).

 • Lignin – Tato substance dodává aloe vera schopnost proniknout hluboko do lidské kůže, a to až 4x rychleji než voda.

 • Triperteny – Organické látky, které jsou stavebním kamenem živých tvorů. Zlepšují využití kyslíku v těle, snižují hladinu cukru v krvi a podílí se na posílení funkce jater. Nalezneme je mimo jiné v houbě lesklokorce lesklé zvané reishi. Tyto látky jsou například přidávány do esenciálních olejů a léků proti kašli a nachlazení.

 • a další…

Účinky Aloe vera polopatě

Účinek Aloe vera gelu je velmi široký. Níže v textu jsou uvedeny skupiny účinků, které jsou jemu připisovány. U každé skupiny je stručně popsána skupina účinků, včetně látek v Aloe vera gelu, které jsou za tyto účinky zodpovědné. V žádném případě se nejedná o konečný seznam, neboť se neustále provádí nové a nové studie v této oblasti. Nejnovější poznatky v oblasti Aloe vera výzkumu přináší také Mezinárodní vědecká rada pro aloe, která vydává vlastní sborník/newsletter, který pravidelně přináší informace o nových výzkumech a poznatcích. U jednotlivých skupin účinků jsou uvedeny vybrané články, publikace a jiná relevantní literatura, která přináší informace a případové studie z této oblasti. Ani zde však není seznam úplný.

Antibakteriální

Aloe vera gel, převážně díky obsahu antrachinonů, fenolů, kyseliny skořicové, lupeolu a sloučenin síry, inhibuje růst některých bakterií (např. streptokoků a některých stafylokoků a dalších). Ve vysoké koncentraci a v přímém styku s bakteriemi po dobu několika hodin působí na vybrané druhy až baktericidně. Antibakteriálně působí například na střevní bakterie Escherichia coli v případě přemnožení. Inhibuje Streptococcus pyrogenes a další streptokoky. Baktericidně působí i na Pseudomonas aeruginosa.

Studie vztahující se k této skupině účinků

Angiogenní

Angiogeneze je regenerace stávajících nebo vznik nových cév, které jsou klíčové mimo jiné i pro hojení ran. Pokud je s tímto procesem něco v nepořádku, hojení probíhá velmi zdlouhavě nebo se rána nehojí. Aloe vera gel zajišťuje rovnováhu v buňkách cévního epitelu a okolních tkáních, účinkuje jako inhibitor tromboxanu A2 a působí vasodilatačně, tzn. roztahuje cévy. Dle MOON (1999) je za angiogenní efekt v aloe zodpovědný hlavně beta-sitosterol.

Studie vztahující se k této skupině účinků

Antivirotické

Sloučeniny obsažené v Aloe vera gelu pozitivně zvyšují produkci cytotoxických T buněk. Jedná se o skupinu bílých krvinek, které zprostředkovávající buněčnou imunitní odpověď.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • HARRIS, C; PIERCE, K et al. Efficacy of acemannan in treatment of canine and feline spontaneous neoplasms. Molecular biotherapy (online). Dec 1991, čís. 3(4), s. 207-213 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1768373>;.

 • MAZZULLA, Sergio et al. Protective Effect of Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) on erythrocytes anion transporter and oxidative change. Food and Nutrition Sciences (online). 2012, čís. 3, s. 1697-1702 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.scirp.org/JOURNAL/PaperInformation.aspx?PaperID=25350>;.

 • KAHLON, J.B. et al. Inhibition of AIDS virus replication by acemannan in vitro. Mol Biother (online). 1991, Vol 3, Issue 3 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1768365>;.

Antiherpetické

Tato skupina účinků bezprostředně souvisí s předchozí skupinou antivirotických. Gel z Aloe vera se zde účinně používá při terapii oparů (herpes simplex).

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • KAHLON, J.B. et el. In vitro evaluation of the synergistic antiviral effects of acemannan in combination with azidothymidine and acyclovir. Mol Biother (online). 1991. Vol 3, Issue 4 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1662957>;.

Anestetické

Aloe vera gel má analgetické (anestetické) účinky. V oblastech, kde je aplikován, dokáže znecitlivět tkáň a odstranit bolest i hluboko pod povrchem kůže včetně kloubních a svalových bolestí. Tento bolest tišící účinek pramení především z obsahu lupeolu, kyseliny salicylové, mléčnanu hořečnatého a sloučenin síry.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • SHELTON, R.M. Aloe vera: Its chemical and therapeutic properties. International Journal of Dermatology (online). 1991, Vol 30, Issue 10 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1823544>;.

 • CANIGUERAL, S., Vila, R. Aloe. British Journal of Phytotherapy. 1993, Vol 3.

Antiulcerózní

Účinek a vliv na sekreci žaludeční kyseliny. Aloe vera gel má schopnost hojit žaludeční vředy a/nebo působit preventivně. Projevuje se také jeho vliv na sekreci žaludeční kyseliny. Tyto účinky podporuje několik mechanismů. Jednak jeho protizánětlivý účinek (viz níže), hojení ran, vliv na regulaci žaludeční sekrece a tvorbu hlenu. Při testování nižších dávek Aloe vera gelu bylo zjištěno snížení syntézy hlenu na stěně žaludku (tzv. mucinu), zvýšení průtoku krve sliznicí a zvýšení obsahu fosfolipidů ve výše uvedeném hlenu.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • YUSUF, S., AGUNU, A., DIANA, M. The effect of Aloe vera A. Berger (Liliaceae) on gastric acid secretion and acute gastric mucosal injury in rats. J Ethnopharmacol (online). 2004, Vol 93, Issue 1 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182901>;.

Antipyretické

Látky obsažené v Aloe vera gelu působí sedativně na termoregulační centrum (srážející horečku).

Studie vztahující se k této skupině účinků

Antialergenní

Aloe vera gel obsahuje řadu fenolických sloučenin, které inhibují (neboli tlumí) bradykininové aktivity a také vznik histaminu. Histamin je neurotransmiter a hormon, který vytváří zejména bílé krvinky a nervové buňky. Pokud je produkován v nadměrném množství jako reakce na alergen, vzniká lokální reakce (např. otok po bodnutí hmyzem) nebo systémová reakce v celém těle (např. anafylaktický šok). Další nadějí v této oblasti účinků Aloe vera gelu přináší objev nového glykoproteinu alprogenu s antialergenním působením, který byl objeven teprve nedávno.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • RO, J.Y. et al. Inhibitory mechanism of aloe single component (alprogen) on mediator release in guinea pig lung mast cells activated with specific antigen-antibody reactions. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics (online). 2000, čís. 292 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://jpet.aspetjournals.org/content/292/1/114.long>;.

Antipsoaritické

Účinek Aloe vera gelu spočívá především v snižování množství mezibuněčných prostor. Gel navíc brání přístupu kyslíku do buněk, což bylo prokázáno v nejedné studii.  Například studie 60 pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou uvádí, že po 4 týdnech došlo ke zlepšení stavu u 83,3 % (u pacientů s placebo u 6,6 %).

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • CHOONHAKARN, C et al. A prospective, randomized clinical trial comparing topical aloe vera with 0.1% triamcinolone acetonide in mild to moderate plaque psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (online). Feb 2010, čís. 24, s. 168-172 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686327>;.

 • KEMPER, K.J., CHIOU, V. Aloe vera. The longwood herbal task force (online). 1999 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.longwoodherbal.org/aloe/aloe.pdf>;.

Antipruritické

Aplikací kvalitního Aloe vera gelu je možné snížit, případně zbavit pokožku svědění a pálení.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • KLEIN, A.D., PENNEYS, N.S. Aloe vera. Journal of the American Academy of Dermatology (online). April 1988, Vol. 18, Issue 4 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3286692>;.

 • BRAUN, D.B. Antipruritic Products. Over the Counter Pharmaceutical Formulations. 1994.

Antidiabetické

Aloe vera gel obsahuje vysokomolekulární látky, které jsou mikroflórou střevní stěny rozkládány na oligosacharidy. Tyto oligosacharidy zpomalují vstřebávání glukózy přes sliznici střeva, což je přínosné zejména při léčbě cukrovky II. typu.  Účinky Aloe vera gelu byly zaznamenány také při tzv. mikroangiopatii (poškození drobných kapilár). Jedná se o cévní komplikaci, která cukrovku často doprovází. Jiná studie zaměřená na snížení postprandiální glykemie (po jídle), cholesterolu a triglyceridů (zkratka TAG) byla prováděna u 5000 pacientů. U 32 % pacientů přetrvávalo snížení glykemie od 6 týdnů po začátku studie. Také došlo k redukci glykovaného hemoglobinu o 20 % a TAG o 37 % po 4 týdnech.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • TANAKA, M. et al. Identification of five phytosterols from aloe vera gel as anti-diabetic compounds. Biol Pharm Bull (online). 2006. Vol 29, Issue 7 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16819181>;.

 • YAGI, A. et al. Possible hypoglycemic effect of Aloe vera L. high molecular weight fractions on type 2 diabetic patients. Saudi Pharm J (online). 2009, Vol 17, Issue 3 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23964163>.

Antimikrobiální – viz Antibakteriální

Baktericidní – viz Antibakteriální

Dostupnost látek

Aloe vera gel chrání před degradací vitamínů ve střevní stěně. Vazbou na mukopolysacharidy se zároveň zpomaluje jejich vstřebávání. Případová studie, ve které byl pacientům podáván vitamín C a vitamín E. Část pacientů přitom konzumovala i aloe vera gel. Ve výsledcích se uvádí, že u vitamínu C byla jeho dostupnost 3x vyšší, u vitamínu E až 3,7x vyšší než u pacientů, kteří aloe vera gel nepili. Navíc u špatně vstřebatelných látek v tabletových formách přispívá aloe vera gel k uvolňování účinné látky.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • VINSON, J.A. Effect of Aloe vera preparations on the human bioavailability of vitamins C and E. Phytomedicine (online). 2005, Vol 12, Issue 10 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16323295>;.

Desinfekční

Aloe obsahuje šest uznávaných antiseptických látek – lupeol, kyselinu salicylovou, dusík močoviny, kyselinu skořicovou, fenoly a síru – které ničí nebo potlačují plísně, bakterie, houby a viry.

Studie vztahující se k této skupině účinků

Detoxikační/čistící

Gel z aloe vera je hlavně využívána k detoxikační kúře, vzhledem k přítomnosti saponinů je aloe vera přírodním čisticím prostředkem Proteolytické enzymy rozkládají odumřelou tkáň, a tím čistí ránu.

Fungicidní (protiplísňové) – viz Antibakteriální a Desinfekční

Hypotensní

Látky aloe-emodin a aloin A, což jsou složky aloe vera gelu mají významný hypotensní efekt (snížení krevního tlaku).

Studie vztahující se k této skupině účinků

Hojivé

Existuje mnoho studií, které potvrzují hojivé účinky aloe. Účinek spočívá zejména v urychlení a zlepšení hojení ran a popálenin. Dochází k tomu zejména díky mechanismu zvýšení krevního průtoku. Tímto dochází ke zlepšení okysličení postiženého místa. Dále látky obsažené v aloe vera gelu podporují růst fibroblastů a kolagenu a zvyšují aktivity makrofágů. Hojivému procesu napomáhají také rostlinné hormony gibereliny. V rámci jedné studie byla kontrolní skupina pacientů s popáleninou 3. stupně léčena klasicky. K zhojení došlo za 50 dní. U skupiny léčené Aloe vera gelem došlo ke zhojení za 30 dní. Další studie byla zaměřena na hojení odřenin. 18 pacientů mělo polovinu tváře ošetřenou standardním postupem a druhou polovinu pomocí Aloe vera. Po 24 až 48 hodinách byl stav na polovině obličeje ošetřené Aloe vera gelem lepší. Zlepšení stavu je možné charakterizovat zejména redukcí zarudnutí a otoku. Celkově došlo ke zhojení o 72 hodin dříve na straně ošetřované pomocí aloe.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • FULTON, J.E. Jr. The stimulation of postdermabrasion wound healing with stabilized aloe vera gel-polyethylene oxide dressing. Dermatol Surg Oncol (online). 1990. Vol 16, Issue 5 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2341661>;.

Hydratační

Aloe vera gel je přírodním zvlhčovačem dodávajícím vlhkost všem vrstvám pokožky. Velkou výhodou je, že dokáže proniknout hluboko do spodních vrstev kůže, a tedy je i vyživovat.

Studie vztahující se k této skupině účinků

Hypotenzivní – viz Hypotensní

Hepatoprotektivní

V rámci této skupiny účinků ovlivňující a chránící játra před poškozením se podílí i antioxidační aktivita. Aloe vera gel snižuje poškození jaterních buněk a zlepšuje některé jejich biochemické parametry. Ovlivňuje také zvyšuje množství žluče, podporuje sekreční aktivitu jaterních buněk, mění metabolismus tuků ve velkých cévách a zmenšuje lymfatický infiltrát v jaterní tkáni.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • CHANDAN, B.K. et al. Hepatoprotective potential of Aloe barbadensis Mill. against carbon tetrachloride induced hepatotoxicity. Ethnopharmacol (online). 2007, Vol 111, Issue 3 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17291700>;.

Imunostimulační/imunomodulační

K cílené stimulaci imunitního systému dochází za pomocí polysacharidů a mannanů a dalších imunostimulátorů. Mechanismus tohoto účinku je doprovázen stimulací makrofágů k tvorbě cytokininů a oxidu dusnatého. Navíc dochází ke zvýšení fagocytózy a množení monocytů.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • SCHECHTER, S.R. Aloe vera: The healing Plant. Health Foods Business. 1994, s.23-24.

 • GRIGGS, B. Aloe, aloe. Country Living. 1996. s.122-124.

 • IM, Sun-A et al. In vivo evidence of the immunomodulatory activity of orally administered Aloe vera gel. Archives of Pharmacal Research (online). 2010, čís. 33, s. 451-456 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20361311>;.

 • HARRIS, C; PIERCE, K et al. Efficacy of acemannan in treatment of canine and feline spontaneous neoplasms. Molecular biotherapy (online). Dec 1991, čís. 3(4), s. 207-213 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1768373>;.

Onemocnění dutiny ústní

Existuje studie prováděná u 90 pacientů, která ukazuje, že použití aloe vera gelu 4x denně urychluje hojení aftů a zmenšuje jejich bolestivost. Stejně tak aloe vera gel urychluje hojení ran po vytržených zubech a účinně pomáhá při jiných zánětlivých problémech v dutině ústní.

Studie vztahující se k této skupině účinků

Protizánětlivé

Díky obsahu glukomannanů a polysacharidů, které stimulují pojivové tkáně a fibroblasty, má aloe protizánětlivé účinky. Stimulací pojivové tkáně a fibroblastů se podporuje epiteliální růst (epitel, krycí tkáň), čímž tlumí otoky, záněty a účinně působí například i na paradentózu. Za protizánětlivé účinky aloe může zejména beta-sitosterol, kampesterol, bradykináza a další.

Studie vztahující se k této skupině účinků

Protinádorové

Acemanan obsažený v aloe vera gelu účinkuje nepřímo jako stimulátor imunitních obranných mechanismů a může redukovat zánětlivé reakce. Mezi látky zodpovědné za tyto účinky jsou zejména aloe-lektiny a polysacharidy. Studií prováděných v této oblasti je velké množství a jistě nás ještě čeká mnoho nových poznatků a informací.

Studie vztahující se k této skupině účinků

 • LISSONI, P. A randomized study of chemotherapy versus biochemotherapy with chemotherapy plus Aloe arborescens in patients with metastatic cancer. In Vivo (online). 2009, Vol 23, Issue 1 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19368145>;.

 • CORSI, M.M. The therapeutic potential of Aloe Vera in tumor-bearing rats. Int J Tissue React (online). 1998, Vol 20, Issue 4 [cit. 2017-06-24]. Dostupný z www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10093794>;.

Další skupiny účinků rostliny Aloe vera

Různá literatura navíc uvádí mnohem delší výčet účinků gelu z vnitřní části listu Aloe vera:

 • Antioxidativní

 • Antiproliferativní

 • Regenerační

 • Snižuje hladinu cholesterolu v krvi – Za tuto vlastnost odpovídá obsah látky zvané beta-sitosterol.

 • Tonický a purgativní účinek

 • Zvyšující prokrvení

Případné nežádoucí účinky

Životní prostředí, ve kterém většina z nás dnes žije, nás nadměrně zatěžuje. Ať chceme či nechceme. Vysoce škodlivé látky, jako jsou např. těžké kovy, se mohou ukládat v kostech, střevech, ledvinách, plicích, kůži, tukových tkáních atd. Vědecké studie uvádějí, že lidské tělo po smrti obsahuje 4 až 6 kilo těchto nechtěných látek. S některými sloučeninami si náš organismus jednoduše neví rady, protože příroda nepředvídala, že se jednou budeme potřebovat zbavit tak důmyslných chemických látek.

Užívání přírodního aloe vera gelu, na rozdíl od syntetických léčiv, neprokazuje vedlejší účinky. Jen si přečtěte příbalový leták některého i běžně dostupného léku a budete překvapeni možnými nežádoucími účinky. Už i generace našich dětí se při sebemenší bolesti či újmě ptá po prášcích. Kolik toxinů mají naše děti ve svém těle? Omámeni novými možnostmi univerzálních sloučenin, jsme se odvrátili od přírody a chovali se k ní jako k čemusi horšímu, méně dokonalému. Možná proto, že ji není možné naplánovat a přetvořit podle našeho přání. Běžná antibiotika už nezabírají. Širokospektrální pak mají další nežádoucí vedlejší účinky. Aloe přitom může náš organismus účinně detoxikovat. Délka této detoxikace je však vysoce individuální. A účinnou detoxikací těla se může synergicky vyřešit spousta dalších problémů, které spolu zdánlivě nesouvisí. Tady tedy platí, že na kvalitní aloe s příslušnou certifikací není nikdy pozdě.

Doporučení

V žádném případě však zde uveřejněné texty nenabízí náhradu za diagnózu a léčbu lékařem. Výslovně doporučujeme poradit se s lékařem před, během i po eventuálních terapiích vyplývajících z informací na těchto stránkách. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem.

Jak poznat kvalitní aloe

Rozlišit kvalitu jednotlivých preparátů je poměrně těžké.  Kvalita se hodnotí zejména dle čistoty a obsahu samotného aloe vera gelu ve výrobku, dle obsahu acemananu, který býval nekvalitními výrobci falšován např. maltodextrinem, nebo dle obsahu mukopolysacharidů v litru gelu (minimálně 10 000 – 20 000 mukopolysacharidů/litr). Proto je třeba rozlišovat mezi produkty od jednotlivých firem. Někteří producenti totiž používají koncentrát či sušenou aloe, tyto mísí s vodou v poměru 1:50 až 1:200 a dodávají pak na trh produkty s označením Aloe Vera šťáva nebo Aloe Vera nápoj. V tom případě se jedná o běžný nápoj s chutí aloe, ovšem bez žádoucích příznivých účinků.

Kvalitní aloe vera gel je především takový, který obsahuje velmi nízké procento škodlivého aloinu z latexu (méně než 0,01 ‰ aloinu). Zde je vhodné se řídit doporučeními Mezinárodní vědecké rady pro aloe (International Aloe Science Council, dále jen IASC), která certifikuje jak výrobce (výrobní provoz, technologie), tak i jejich produkty, které splní příslušná kritéria. Díky IASC mohou být kontrolováni pěstitelé, zpracovatelé i výrobci produktů z aloe.

IASC vydává vlastní pečeť IASC, která zaručuje vysokou úroveň kvality a čistoty Aloe vera. IASC je symbol, který garantuje skutečnou hodnotu. Certifikační audit zahrnuje jak kontrolu výrobního zařízení, tak odběr vzorků každého výrobku, který je předložen k certifikaci. Čistota a kvalita Aloe vera je vědecky validována a certifikována nezávislou skupinou odborníků a pečeť IASC je považována v oboru aloe vera za záruku čistoty a kvality.

Závěrem…

Výčet účinků Aloe vera a jejího parenchymatického gelu, resp. látek, které se v něm nachází, není zcela jistě úplný. Lze předpokládat, že seznam účinků se bude dále rozšiřovat včetně studií, jež tyto skupiny účinků rostliny Aloe vera ověřují v laboratorních podmínkách nebo rovnou v praxi. S tím, jak se bude tento seznam rozšiřovat, bude postupně aktualizován i tento příspěvek. V případě, že se vám článek líbil, podpořte jej, prosím, jeho sdílením. Děkujeme.

 

Základní princip Multilevelmarketingu

PODÍVEJME SE TEDY JAK CESTUJE VÝROBEK PŘI POUŽITÍ ROZDÍLNÝCH METOD

Klasický systém prodeje

Výrobek se vyrobí za stokorunu, pak se předá velkoobchodům, skladům, dopravcům, distributorům, maloobchodům a nakonec ho dostane spotřebitel. Aby se o výrobku spotřebitel dozvěděl, je třeba vytvořit reklamu (reklamní agentura) a zaplatit její zveřejnění (TV, rádio, billboardy apod.). To, co stálo stokorunu, stojí nakonec třeba trojnásobek. Je to dlouhá a drahá cesta.

Multilevelmarketing

Zruší se tradiční mezičlánky ( sklady,dopravci, maloobchod atd.) a část ušetřených peněz dostane přímo prodejce, který zastupuje práci klasických zprostředkovatelů. Navíc dostane prodejce další část ušetřených peněz za práci lidí, které získal do svojí struktury. Zbytek ušetřených peněz se použije na vývoj výrobku, případně na snížení konečné ceny výrobku.

Dá se tedy říci, že MLM je systém, který zamezuje plýtvání. Ušetřené peníze se rozdělí mezi zákazníky, prodejce a organizátory.

 

Základní pravidlo

Chcete-li něčeho dosáhnout, musíte se naučit přijímat jistou míru rizika. Aby bylo jasno, nenabízí se žádný lehký či zaručený způsob jak zbohatnout. Na druhou stranu to není ani příliš těžké – nejhorší je překonat psychickou bariéru a strach z nejistoty. Začněte v malém a sbírejte zkušenosti. Je zbytečné mít chronický strach z neúspěchu, protože ten je součástí učení se. Všem přeji mnoho trpělivosti a úspěchů při budování svého obchodu.

 

 

Moje doporučení


Už jste ráno posnídali jeden z našich gelů. Hlavní složkou všech druhů gelu je Aloe Vera, která je bohatým přírodním doplňkem zdravé výživy. Pijte alespoň tři dávky denně aby jste napomohli trávení a vstřebávání živin, přidali do Vaší stravy vitamíny, minerály a aminokyseliny a především podpořili zdravý životní styl a správné fungování organizmu.