Jak s námi začít spolupracovat?

- Přidejte se bezplaně ke společnosti jako Nový zákazník Forever. Zde Ihned pořizujete produkty levněji.

- Registrace je zdarma!

- Žádné prodlužovací či udržovací poplatky

- Veškeré bonusy jsou vypláceny z konečných zákaznických cen!

- Dosažené pozice ve finančním plánu se neobhajují. Vždy vám dosažená pozice zůstává i když nejste aktivní!

- Finanční plán platí ve všech 160 zemích světa a ve všech je možno začít podnikat bez vložených finančních prostředků!

- 100% garance vrácení finančních prostředků "nespokojeného zákazníka"!

PAMATUJTE

NEJSTE ODPOVĚDNÍ ZA OSOBNÍ ROZHODOVÁNÍ JINÝCH


Pokud se přidáte ke společnosti FLP a chcete prezentovat svou nabídku na byznys v atmosféře relaxace, bez stresu a bez obav z odmítnutí? Zkuste provádět prezentace z jiného úhlu pohledu.

Jsi zavázán představit svou nabídku na byznys kandidátovi.


- Nejsi zavázán za něho rozhodovat
- Nejsi zavázán na něho naléhat nebo jej nutit
- Nejsi zavázán mu určovat co je pro něho nejlepší.

Jediné, k čemu jsi zavázán, je představit kandidátovi fakta. A následné záleží jen na kandidátovi, zda se rozhodne podepsat registraci nebo ne. Tvůj kandidát ví sám nejlépe, co je pro něho nejlepší! V mnoha případech vyslechne kandidát nabídku na vlastní podnikání v rámci sít'ového marketinku v nevhodný moment svého života. Například se má zanedlouho ženit, může mít problémy v zaměstnání nebo prožívá rodinnou krizi. Pokud prezentuješ nabídku profesionálně a budeš se k němu chovat jako k dospělému, čili umožníš mu samostatné rozhodnutí podepřené osobními důvody, až přijde vhodný čas, začne kladně pomýšlet na tvou nabídku. Ještě jednou, pamatuj! Neber na sebe personální odpovědnost za rozhodnutí kandidáta, nemáš odpovědnost učinit za něj rozhodnutí, co je pro něj nejlepší. Jediná tvá odpovědnost je nabídnutí možnosti připojit se k tobě v rámci Forever Living Products..

 

Anketa

Znáte spol. Forever Living Products?

ANO 132 13%
NE 798 78%

Celkový počet hlasů: 1023

Základní princip Multilevelmarketingu

PODÍVEJME SE TEDY JAK CESTUJE VÝROBEK PŘI POUŽITÍ ROZDÍLNÝCH METOD

Klasický systém prodeje

Výrobek se vyrobí za stokorunu, pak se předá velkoobchodům, skladům, dopravcům, distributorům, maloobchodům a nakonec ho dostane spotřebitel. Aby se o výrobku spotřebitel dozvěděl, je třeba vytvořit reklamu (reklamní agentura) a zaplatit její zveřejnění (TV, rádio, billboardy apod.). To, co stálo stokorunu, stojí nakonec třeba trojnásobek. Je to dlouhá a drahá cesta.

Multilevelmarketing

Zruší se tradiční mezičlánky ( sklady,dopravci, maloobchod atd.) a část ušetřených peněz dostane přímo prodejce, který zastupuje práci klasických zprostředkovatelů. Navíc dostane prodejce další část ušetřených peněz za práci lidí, které získal do svojí struktury. Zbytek ušetřených peněz se použije na vývoj výrobku, případně na snížení konečné ceny výrobku.

Dá se tedy říci, že MLM je systém, který zamezuje plýtvání. Ušetřené peníze se rozdělí mezi zákazníky, prodejce a organizátory.

 

Základní pravidlo

Chcete-li něčeho dosáhnout, musíte se naučit přijímat jistou míru rizika. Aby bylo jasno, nenabízí se žádný lehký či zaručený způsob jak zbohatnout. Na druhou stranu to není ani příliš těžké – nejhorší je překonat psychickou bariéru a strach z nejistoty. Začněte v malém a sbírejte zkušenosti. Je zbytečné mít chronický strach z neúspěchu, protože ten je součástí učení se. Všem přeji mnoho trpělivosti a úspěchů při budování svého obchodu.

 

 

Moje doporučení


Už jste ráno posnídali jeden z našich gelů. Hlavní složkou všech druhů gelu je Aloe Vera, která je bohatým přírodním doplňkem zdravé výživy. Pijte alespoň tři dávky denně aby jste napomohli trávení a vstřebávání živin, přidali do Vaší stravy vitamíny, minerály a aminokyseliny a především podpořili zdravý životní styl a správné fungování organizmu.